השירות הווטרינרי תומך בוועדי ישובים אשר מקיימים מבצעים לעיקור וסירוס של חתולי רחוב.

על מנת לקבל את התמיכה מהמועצה על הוועד להמציא את המסמכים הבאים:

  • פרוטוקול ישיבת וועדה לבחירת ספק, כולל הצעות מחיר
  • חשבונית ע"ש וועד הישוב
  • בקשה לזיכוי חשבון הוועד

לאחר ביצוע העבודה ע"י הספק הנבחר, יש להעביר את המסמכים המפורטים מעלה אל השירות הווטרינרי בדוא"ל [email protected].

לאחר אישור וטרינר המועצה, יזוכה חשבון וועד הישוב בסך של 40₪ עבור כל עיקור/סרוס שבוצע בפועל.