1. כל עסק נדרש להציג הסכם פינוי אשפה עם חברת פינוי אשפה או המועצה.
  2. באחריות בעל העסק לדאוג שסביבת העסק תהיה נקיה מפסולת