1. בעת בקשת רישיון עסק למבנה חקלאי.
  2. כל המוצרים מן החי הנמכרים בעסקים יהיו לאחר בדיקת משנה.