מביטים קדימה, רואים רחוק, מובילים באיכות החיים - אגפי המועצה, וועדים מקומיים, תושבים, גורמי חוץ - תושב מרוצה

עיקרי תכנית העבודה

 • הובלת תחום הכשרות העובדים והתאמה לצרכי הארגון.
 • פיתוח כלים לבקרה על אמנת השירות לתושב.
 • קבלת נתונים ממאגרי המידע הקיימים במועצה, עריכה וניתוח המידע והפיכתו לניירות עמדה כבסיס לקבלת החלטות. מעקב ובקרה אחר עבודת ועדות המועצה השונות.
 • כתיבת פורמט לתכניות עבודה אגפיות מבוססות מדדים ותקציב.
 • יצירת כלי עבודה לבקרה ומעקב אחר תכניות עבודה.
 • הכשרות מנהלים: מפגשי מנהלים כל רבעון ומפגש מסכם.
 • ליווי כתיבת אמנת הפנים.
 • הקמת בית מועצה חדש שיאפשר מתן שירותים מתקדמים לתושב.
 • הקמה והובלת וועדה לתכנון אסטרטגי – עתיד המועצה.
 • יצירת תשתית לכתיבת תכנית אב אסטרטגית למועצה.
 • קידום שיתוף הציבור בתהליכי חשיבה קודמים לקבלת החלטות.
 • קידום איגום משאבים אזורי ומועצתי בין היישובים .
 • השתתפות בתכניות לאומיות לחוסן קהילתי כגון "מועצה ללא אלימות".
 • בקרה שוטפת על פעולות ותקציבי היישובים.
 • עידוד ניהול תקין בישובים על ידי מתן פרס כספי.
 • קיום הכשרות לוועדים ולמנהיגות היישובים.
 • הדרכת יישובים בכתיבת תכניות עבודה תלויות תקציב.
 • קידום פיתוח ושיווק אזורי תעשייה.
 • בחינת הקמת מכללה אקדמית עתידית שתתמקד בנושאים ייחודיים למטה יהודה: חקלאות, תיירות, מע' אנרגיה מתחדשות.
 • קידום שינוי יעוד ל– 60-  דונם לישוב על פי צרכים.
 • קידום וליווי פיתוח מיזמים כלכליים כגון הקמת תחנות כח, ומוקדי משיכה ברמה לאומית.

 

עיקרי תכנית העבודה - פנים ארגוני

 • הובלת תחום הכשרות העובדים והתאמה לצרכי הארגון.
 • פיתוח כלים לבקרה על אמנת השירות לתושב.
 • קבלת נתונים ממאגרי המידע הקיימים במועצה, עריכה וניתוח המידע והפיכתו לניירות עמדה כבסיס לקבלת החלטות. מעקב ובקרה אחר עבודת ועדות המועצה השונות.
 • כתיבת פורמט לתכניות עבודה אגפיות מבוססות מדדים ותקציב.
 • יצירת כלי עבודה לבקרה ומעקב אחר תכניות עבודה.
 • הכשרות מנהלים: מפגשי מנהלים כל רבעון ומפגש מסכם.
 • ליווי כתיבת אמנת הפנים.
 • הקמת בית מועצה חדש שיאפשר מתן שירותים מתקדמים לתושב.