שירותי טרקטור לוועדים המוניציפאליים

המועצה מעניקה שירותי עבודות טרקטור ליישובים, לטובת ניקיון ברחבי הישוב, סידור והחזקת דרכי ביטחון, עשבייה וכו'.

על מנת לקבל את השירות, באחריות נציג הוועד המוניציפאלי למלא בקשה מקוונת דרך אתר המועצה, למילוי הבקשה לחצו כאן