חזרה לעמותת ותיקי מטה יהודה >>

  • שירות סוציאלי לוותיק ולבני משפחתו
  • פיזיותרפיה – פרטנית וקבוצתית
  • אחות – בדיקות מעקב רפואיות וטיפול מונע