רשימת רבני הישובים  - מטה יהודה

מס'

   שם הרב

   הישוב

     כתובת

מספרי טלפון

אימייל/פקס

1.

הרב אלחנן אוחנה

זנוח

זנוח 103 ד.נ. האלה

מיקוד 99888

02-9919773

050-4180741

 

2.

הרב גד אטיאס

כפר אוריה

כפר אוריה 100

052-7250633

 

3.

הרב נחום גמליאל

[email protected]

נחם

נחם 86

ד.נ. שמשון 99801

02-9919288

050-4125364

052-7250635

 

4.

הרב דוד וקחי

ישעי

מושב ישעי 83

ד.נ. האלה 99805

02-9916784

052-2689791

052-7250684

 

6.

הרב יוסף זוזות

מחסיה

מחסיה 148

ד.נ. האלה 99887

02-9991192

052-3378310

 

7.

הרב יצחק זינו

נס-הרים

חזון איש 9/3

ביתר עלית 90500

02-5806952

054-2006952

 

8.

הרב יעקב יעקב

תעוז

תעוז 60

ד.נ. שמשון 99725

02-9911655

052-7182626

 

9

הרב יצחק לוי

אשתאול

אשתאול 48

ד.נ. שמשון 99775

02-9917813

052-4233962

 

10

הרב אבוטבול ציון

כסלון 

 

054-8590800

 

11

הרב זלמן שניאור

זכריה

זכריה 82 ד"נ האלה 99808

052-7250682

 

12 הרב יוסף אבנעים לוזית רח' שקד 70 055-6802786  
 

 

 

*הערה: יש אפשרות הארכה עד גיל 70 במידה והם והישוב מבקש.