רישום לבתי הספר יעשה באמצעות פנייה ישירה למזכירות בית הספר.

לרשימת בתי הספר ודרכי התקשרות עימם