הרישום לכתה א' מתבצע באמצעות אתר האינטרנט ובמזכירויות בתי הספר היסודיים.

הרישום במינהל החינוך הסתיים.
יש לגשת לביה"ס לבצע רישום.

  • הרישום לביה"ס קרוב מתבצע רק בביה"ס על פי מיפוי .
  • הרישום לביה"ס קס"ם מתבצע רק בביה"ס קס"ם .
  • הרישום לביה"ס נווה שלום מתבצע רק בביה"ס נווה שלום.