תושבי המועצה היקרים,

מיום כניסתי לתפקיד ראש המועצה העמדתי את איכות השירות לתושב בראש סדר העדיפויות. נושא זה הוא הליבה של פעילות המועצה, ולצורך כך קיימנו סדרת פעילויות ויוזמות.

אמנת השירות המובאת לפניכם היא תוצר של פעילות מקיפה זו. תפקיד אמנת השירות הוא לייצר הבנות בין נותני השירות ומקבלי השירות שמתוכן נוצרת מחויבות ארגונית כלפיכם, תושבי מטה יהודה. מטרתנו היא לפעול לשיפור איכות החיים תוך נאמנות, מסירות ומקצועיות, במגוון התחומים שבהם מעניקה המועצה שירותים לתושבים: חינוך, תרבות, רווחה, ביטחון, איכות הסביבה, תשתיות, ספורט ועוד.

לתפישתי, נותני השירות, שהם עובדי המועצה, חייבים להקפיד בכל מגע עם התושבים הקפדה יתרה על שלושה עקרונות: מקצועיות, אדיבות ויעילות. אמנת השירות מכילה ומדגישה עקרונות אלה בתוכה, ובנוסף מוגדרים בפניכם מדדים כמותיים ואיכותיים לבחינת השירות.

מטרת אמנת השירות ויוזמות נוספות שבהם אנו נוקטים היא להציב את המועצה ועובדיה בשורה אחת עם הארגונים הציבוריים המצטיינים במתן שירות ללקוחות. הצלחת אמנת השירות תלויה גם בכם, התושבים, במתן משוב, בסבלנות ובסובלנות ובמיוחד בגישה חיובית ובונה.

אני גאה להגיש לכם את אמנת השירות ובכוונתי להקפיד שכל הכתוב בתוכה ימומש.

משה דדון,
ראש המועצה האזורית מטה יהודה