"קיימות ככלי לדיאלוג ערכי"- אקלים מיטבי

 

במסגרת החיבור לנרטיב "מטה יהודה מוביל באיכות החיים" גיבש מינהל החינוך תכנית חינוכית ערכית וחברתית, אשר מוטמעת כתהליך בכל מסגרות החינוך במטה יהודה, מהגיל הרך ועד לתיכון. 

בשנתיים האחרונות פותחה התכנית "קיימות ככלי לדיאלוג ערכי" שמטרותיה: שמירה על הקיים, ידע סביבתי עדכני וחינוך לקיימות, לצד פיתוח מעורבות חברתית ואקטיביזם, תרומה לקהילה, הטמעת ערכים של  אהבת הארץ, אהבת האדם וכבוד לסביבה. 

בעוד שאנו רגילים כי הזרימה החינוכית היא "חנוך לנער"- ההורה מכוון את ילדו, הנרטיב המועצתי מאפשר דיאלוג בין הורה לילדו.

מפתיע לעיתים להיווכח כי דווקא בנושא הקיימות הזרימה החינוכית היא הפוכה. בתקופה האחרונה, יותר ויותר הורים  ממרחב מטה יהודה מוצאים עצמם מפחיתים אשפה וממחזרים חומרים בזכות ילדיהם הקטנים שעברו תהליך בגנים ובבתי הספר במטה יהודה.

בתכנית הקיימות האזורית מתקיים מימוש של תנאי הסביבה הטבעיים של מטה יהודה. אזור מטה יהודה הינו אזור קסום ביופיו, מלא בחורש טבעי, עם מעיינות וטבע במלוא הדרו. הסביבה הירוקה והקסומה הזו, מבקשת לשמור עליה. 

סביבה אקלים ונתינה הם מושגים חדשים בשיח החינוכי/ ערכי במטה יהודה.

סביבה- היא הסובב אותנו. היא מרחב הלמידה שלנו, היא מהווה את הקרקע הפורייה לצמיחתנו.

בסביבה תומכת- ישנה הרמוניזציה, התקשורת הבינאישית בין הצוות החינוכי לתלמידים וההיפך ובין התלמידים עצמם נינוחה מכבדת ומאפשרת מיצוי מלוא הפוטנציאל של כל השותפים במעשה החינוכי.

נתינה חברתית ותרומה לקהילה-אווירה מכבדת ומהרמנת הופכת תלמידים מורים והורים למקבלים ולנותנים ומייצרת קהילת לומדים אקטיבית התורמת לקהילה ובכך מאפשרת התפתחותה.

 

התכנית "קיימות ככלי לדיאלוג ערכי נמצאת בשלביה השונים בכל בתי הספר במטה יהודה. 

התכנית בשיתוף האגף לאיכות הסביבה, היחידה להגנת הסביבה- שורק, הרשת הירוקה , מורים לשל"ח לימודי סביבה ומדעים, וכן גורמים נוספים יצרה שיח סביב שולחן עבודה ובו מיטב האנשים מהתחום ויצרה חשיבה על התכנית בשיתוף אנשי איכות הסביבה במועצה וביחידה להגנת הסביבה שורק, מתוך מטרה להוביל לשינוי תפיסתי שיבנה לתלמידים תפיסת עולם מקיימת אשר תשמש אותם כלי לדיאלוג ערכי, בינם לבין עצמם ובינם לבין הסביבה והטבע.

 

היעדים שהוצבו הינן:

הצמחת אנשים מודעים לסביבתם, נוקטי יוזמה, הלוקחים אחריות על הסביבה ופועלים מתוך תחושת שייכות למקום, לטבע ולסביבה. ובאמצעות יצירת דיאלוג ערכי התלמידים הללו משפיעים וישפיעו על מעגלי תקשורת הסובבים אותם, כך,התלמידים  והמבוגרים המשמעותיים סביבם יוכלו לקבל  החלטות מתוך ראייה ושיקול דעת מה נכון להם, לסביבה, לחברה ולכלכלה.

רציונל התכנית נבנה על הכרות מושגים באיכות הסביבה, התמודדות עם דילמות הקשורות בקיימות ובעולם מקיים, וחשיבה על פתרונות ברמה הבית ספרית.

חלק מן הגנים הפכו לגנים ירוקים, חלקם לגנים ירוקים מתמידים וחלק נמצאים בתהליך. הוכנסו קומפוסטרים ל33 גנים ובעקבותיהם נכנסה הנחייה קבועה על ידי ליווי מדריכה לגננות בנושא מיחזור. והוכנסה תכנית קרב "חי צומח דומם".

ניהול אורח חיים ירוק בגן ילדים מצריך הורים ילדים וצוות גן בניהול סדר יום שונה מגן רגיל. הילדים מגיעים לגן עם קופסאות שונות מהבית ממיטב מוצרי הצריכה וזורקים למיכלים לפי מיון. מפרידים את הפסולת  למחזור ולקומפוסט, מקפידים על שימוש חוזר בחומרים ליצירה, אוספים בקבוקים למיחזור, חוסכים במים ועוד... ערכים אלו שנלמדים בגן מעוברים ע"י הילדים- שגרירי הסביבה, להורים, למשפחות ועד לקהילה במושב. השנה הושם דגש על פרויקט מיוחד למעלה מ30 גנים קיבלו קומפוסטר ויוצרים גינה אקולוגית בשטח הגן תוך ליווי מקצועי של איש מקצוע והנחייה קבועה ובשיתוף הורים.בחלק מן הגנים כדוגמת הגן בגבעת יערים מי הגשמים והמזגנים נאספים לצורכי השקייה. 

גם ב"שחר, אלון, הרטוב ואבן העזר נתקבלו קומפוסטרים באמצעות המועצה ואף שם ישנו ליוי צמוד בנושא.

בבתי הספר מונתה קבוצת תלמידים שהובילו מנהיגה.המנהיגות הירוקה בשיתוף הרשת הירוקה, יצרה פעילות סביבתית בתוך בית הספר ונפגשה לכנסים עם מנהיגים ירוקים מבתי הספר בסביבה.

בשיתוף עם הרשת הירוקה נבנתה השתלמות שבועית למורים מובילים מכל בתי הספר, שמטרתה לחשוף את המורים למגוון הדילמות העולמיות, הארציות והאיוריות ולהכיר מגוון פעילויות לעיסוק בנושא. 

התכנית קצרה וקוצרת הצלחה רבה, באמצעות היציאה לטבע,יצירת קומפוסט, עבודת אדמה משגים התלמידים

אווירה מגבשת, תקשורת אחרת והרבה ידע בנושא הקיימות

תפיסת הקיימות כהשקפת עולם אופטימית ששמה במרכז את כבוד האדם וחירותו מתוך הבנה עמוקה שכולנו חלק ממארג החיים המזין את פני כדור הארץ. התפיסה בנוייה על אחריות, תבונה אקולוגית, סולידריות חברתית, יצירתיות, מגוון תרבותי, שמחת חיים ויכולת התפעמות מייפי הטבע.

בבית הספר עין הרים הוקם ופותח בשנים האחרונות כפר האקולוגי. בכפר, שהוקם בשיתוף פעולה בין צוות בית הספר, התלמידים וההורים, זוכים התלמידים ללמוד את מגוון מקצועות, החל ממקצועות הליבה וכלה בפעילות חווייתית וערכית. בנוסף, מארח הכפר מבקרים ויצור פעילות לבתי ספר אחרים.  בשלב הראשון של הפרויקט בנו התלמידים בקתות מבוץ ועץ אשר משמשות ככיתות לימוד. בכפר חממה בה מגדלים הילדים גידולים שונים, מיכלים לאגירת מי גשמים ופעילות ארכיאולוגית. ובנייתו של אמפיתיאטרון מחומרים טבעיים.

בבית ספר היסודי, הרטוב, תכנית "קיימות ככלי לדיאלוג ערכי" הקהילה והתלמידים לומדים ופועלים בגינה אקולוגית- לימודית. בנוסף, הרחבת ההכרות עם הסביבה תעשה מול אמנות סביבתית.התלמידים מבקרים ביישובי האזור ולומדים מקרוב אחר עבודתם של אמני  האלה "קיימות ואמנות במרחב האקולוגי". ויוצרים: אמנים מקומיים ותלמידים כאחד יצירה משותפת במרחב האקולוגי מחומרים ממוחזרים.

בתיכון עין כרם הפכה הלמידה החוץ כיתתית- במשקים ויקבים באזור, בפארקים, באתרים היסטוריים, אתרי תיירות ועוד לסביבת הלמידה העיקרית. בין היתר כתבו התלמידים ספרי טיול לנגב, חיברו ערכת למידה בנושא "דמוקרטיה", וכן בבית הספר מופעל בית ספר לגידול ולאילוף כלבים ובית מלאכה של מוצרי קוסמטיקה טבעיים- על ידי התלמידים וצוות המורים. 

בית הספר "הדסים" בצור הדסה קיבל תו "ירוק מתמיד" מהשר להגנת הסביבה על התמדתו בנושא איכות הסביבה. בבית הספר הוקמה מועצה לאיכות הסביבה ששותפים בה התלמידים, שתפקידיה מגוונים  ובהם פיקוח על הפחתת הצריכה בבית הספר: אחריות על כיבוי אורות, הפרדת פסולת, מיחזור הוכנו קישוטים מחומרים ממוחזרים שימכרו באירועים כמו יריד סוף שנה. הניר הגרוס משמש מצע לאוגרים ועוד. הוקמה חממה ובתוכה  גידולים חסכני מים-ויצירת ייחורים מהם שימכרו בסוף שנה תוך מדידה של צריכת כמויות המים.הוקמה גינת ירק וחיטה כאשר תלמידים שותפים בה מתהליך הקציר עד הכנת הלחם. בית הספר קיבל השנה את פרס השרים הארצי – יוזמת שר החינוך ושר המשרד להגנת הסביבה בטקס חגיגי מרשים.

בבית ספר אלון נושא הקיימות בא לידי ביטוי במגוון נושאים בניהם: הקמת גינת פרפרים מרהיבה, שמירה על ציפורים ומעקב אחריהם. הפרויקט מונחה ע"י בית ספר לצפרות בירושלים, ומשלב הורים בפעילות.

בבתי הספר השחר מקיימים גינה טיפולית בה הילדים עובדים ורואים כיצד עשייתם נותנת פרי.

בבתי ספר רבים בהם "אבן העזר", עין כרם, אלון ועוד הוקמו פינות חי בהן פועלים הילדים כחלק מתוכנית הלימודים.

ברוב בתי הספר פועלת מנהיגות ירוקה שבמסגרתה עוברים ציוותי מורים הכשרה לפיתוח נושא הקיימות בבית הספר וקבוצות תלמידים אשר ישמשו כמנהיגות מובילה בבית סיפרם ובקהילה.