איסוף  ותיעוד

מטרתו המרכזית של בית מורשת הוא לתעד את סיפורי המתיישבים הראשונים ולשמר את המסורת שהביאו איתם מארצות מוצאם. דור הראשונים הולך ומתמעט והשעה דוחקת גם להקליט את סיפוריהם וגם לאסוף חפצים בעלי משמעות שישמשו בהמשך בסיס למוזיאון. כמו כן איסוף חפצים, תמונות ומסמכים מתושבים ומארכיונים, ואיסוף מידע היסטורי. 

פעילות