* על מנת שנוכל להפנות את הפנייה לגורם הרלוונטי יש לפרט את תוכן הפנייה