פיקוח ואכיפה

הפיקוח המועצתי, אחראים על אכיפת מכלול חוקי העזר המועצתיים ושמירה על הסדר הציבורי ופועל מכוח החוק למניעת מפגעים ומטרדים, למען רווחת תושבי המועצה ושמירה על איכות חייהם.

  1. הפעילות מתבצעת באמצעות הסברה, התראות, דו"חות וקנסות.
  2. גרירת רכבים (גרוטאות) המהווים מפגע בטיחותי ותברואתי.
  3. אכיפת החוק בנושא ניקיון.
  • בכדי לקבל שירות ומענה מקצועי, חובה לצרף פרטים ותמונות בעת פתיחת קריאות דרך מוקד המועצה. תמונות יש לשלוח לווטסאפ המוקד שמספרו 052-7250801.

אנו תקווה שתושבי המועצה ומבקריה, יפעלו בהתאם לחוק העזר ובהתאם להוראות הפקחים ולא יהיה צורך במתן קנסות ודו"חות בהתאם לחוקים אלו.

 

מידע נוסף על ימי פינוי ופעילות המחלקה ניתן למצוא במוקד ובאתר המועצה

נשמח לעמוד לרשותכם בכל פנייה או שאלה,

מוקד המועצה 8108* ווטסאפ 052-7250801 | מחלקת קיימות ואיכות סביבה

02-9958864/613/669