האם אתם או אחרים במשק הבית נוהגים למחזר?

האם קיים ביישובכם מרכז מחזור?

האם אתה או אחרים במשק הבית, מעבירים למִחזוּר את הפריטים הבאים, באזור מגורך/ ישובך או במקום אחר:

האם לדעתכם בכך שאתם מעבירים למתקני המחזור אתם תורמים לשמירה על הסביבה?

במידה והיו פזורים ביישובכם יותר מתקני מחזור, האם הייתם ממחזרים יותר?

כמה שנים אתם תושבי מטה יהודה?