המועצה האזורית מטה יהודה שמה למטרה מתן איכות חיים לכלל התושבים המבוסס על עקרונות של ערכים חברתיים וביניהם צדק ושוויון חברתי, תוך נטילת אחריות ושימת דגש על מקומות ציבוריים נגישים ומתן שירות נגיש לכלל התושבים ולאנשים עם מוגבלות בפרט.

נגישות מועצתית משמשת כמנגנון המורכב, מממונה על הנגישות המועצתית ומורשי נגישות מתו"ס (מבנים תשתיות וסביבה) ומורשה נגישות שירות.
 מנגנון זה נותן מענה ליישום "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" על כל תקנותיו​.

תחומי פעילות

 • ​ניהול מערך מועצתי ליישום הנגישות על פי החוק, לרבות היערכות תקציבית
 • ביצוע סקרי נגישות על פי התקנות השונות
 • גיבוש והכנת תכניות עבודה רב שנתיות
 • טיפול בבקשות לפטור במסגרת היתרי בנייה
 • הטמעת עקרונות הנגישות בכל התחומים והפרוייקטים השונים
 • מתן הנחיות ביצוע לגורמי מועצה שונים, על פי החוק
 • פיקוח ובקרה על ביצוע התאמות הנגישות
 • מתן ייעוץ, מידע והנחיות לגורמים שונים כולל מתכננים/ יזמים
 • תיאום ושיתופי פעולה עם גורמים ממשלתיים ומועצתיים ליישום חוק הנגישות
 • מתן מענה לפניות ציבור באמצעות דוחות ביצוע (כולל תכניות והנחיות ביצוע)
 • פרסום מידע לציבור
 • כינוס ועדת נגישות מועצתית

פרסום מידע