במצפה צרעה מרפסת תצפית הבנויה כסיפון של ספינה. מהמרפסת נשקפים נוף גבעות השפלה והרי יהודה. המראה הנשקף מהמצפה, יפהפה, וזאת על אף שחלק מהעצים חוסמים את שדה הראייה.

במבט ישיר ממול המרפסת נפרש לפנינו כל אזור התעשייה הר-טוב ב', ובמרכזו מכון התערובת של תדמיר.

רחוק יותר נשקפים הרי יהודה המיוערים, ולמרגלותיהם העיר בית שמש.

מתחת לסיפון העץ של המרפסת, קיים מבנה אבן. זה היה בעבר ביתו של מוכתר הכפר שהיה כאן, ושרידיו עדיין מצויים בשטח. במלחמת העצמאות, שימש הבית כמפקדה זמנית לחטיבת הראל של הפלמ"ח, ולאחר מכן היה מבנה מגורים ומחסן של ראשוני קיבוץ צרעה. אפשר לערוך פיקניק קצר על מרפסת התצפית, או לרדת ולשבת בתיאטרון אבן קטן ונוח שנמצא מתחתיה. 

מצפה צרעה

נוף מהמצפה