רישום גני ילדים וכתות א תשפ - פוסטר.pdf

הרישום לגני ילדים לשנת הלימודים תש"פ יחל ביום ראשון ה' באדר א' התשע"ט 10/02/2019)) ועד ליום ראשון  ג'  באדר ב' התשע"ט )10/03/2019)

 • הרישום יערך באמצעות אתר האינטרנט של המועצה.
 •  חובת הרישום לגן ילדים חלה על ילדים בגילאי  3 ומעלה.
 •  לתשומת לבם של הורים שילדם משובץ השנה בגן של הרשות, על אף שילדכם לומד השנה בגן עליכם לדאוג לרשום לשנה"ל תש"פ .
 • מינהל החינוך יעשה ככל שניתן כדי להיענות לבקשתכם. יחד עם זאת, אין הרשות מתחייבת לשבץ את ילדכם למסגרת המבוקשת.
 • הרישום אינו שיבוץ ! הרישום הינו תהליך רישום בו ההורים מבקשים מהרשות לכלול את ילדם בתהליך השיבוץ בכפוף ליכולת קליטה בגנים/בבתי הספר.  
 • השיבוץ לגני הילדים יפורסם בתחילת חודש אוגוסט באמצעות האתר.
 • איגרת הרישום תישלח לביתכם במהלך חודש ינואר 2019 .
 • שימו לב - הרישום באמצעות האינטרנט מניח כי נעשה על דעת שני ההורים. במידה ויתברר שהנחה זו לא מתקיימת או אינה נכונה. הרישום יבוטל.
 • ילדים  אשר כתובת המגורים בתעודת הזהות של שני ההורים אינן מעודכנות במטה יהודה, לא יוכלו להירשם באמצעות אתר האינטרנט של המועצה.
  יש לעדכן את הכתובת של שני ההורים במשרד הפנים לכתובת המגורים במטה יהודה, לאחר מכן להגיע למשרדי המועצה לביצוע רישום ותשלום, בהתאם למועדי קבלת הקהל במדור גנים.
 • הורים החיים בנפרד, יש למלא הצהרה והתחייבות במהלך הרישום. (טפסים באתר)

תושבים חדשים :

תושבים חדשים אשר עומדים לעבור למטה יהודה , לקראת הקיץ ובעת הרישום ואינם יכולים עדיין לשנות את כתובתם בתעודת זהות:

 1. יש לבטל את הרישום במחלקת החינוך במקום מגוריהם הקודם       (כולל גילאי 3-4), טרם ביצוע הרישום במועצה.  חובה - להצטייד באישור הביטול בכתב.
 2.  תושבים שטרם העבירו את מקום מגורם למטה יהודה, יצטיידו במסמכים הבאים:  * חוזה קניה/ בנייה / היתר בניה.
 • ספח ת"ז של שני ההורים.
 • טופס רישום על תנאי לגני ילדים או בתי ספר (ניתi להוריד מהאתר).
 • תשלום עבור תכניות העשרה.
 • ביטול רישום מהרשות אותה עוזב התלמיד.
 • הורים גרושים/פרודים – יש להצטייד בפסק דין מתאים בנוגע למשמורת על הקטינים ולמלא טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים /פרודים (את הטופס ניתן להוריד מהאתר בטפסים להורדה)

לצורך הרישום יש להגיע למנהל החינוך במועצה - מחלקת הגיל הרך, נא לתאם הגעה מראש במועדי הרישום .

שנתוני הרישום - רישום תלמידים יעשה בכפוף לשנתונים שנקבעו ע"י משרד החינוך. שנתונים הזכאים לרישום לגני ילדים לשנה"ל תשע"ט:

שנתון 2013 – עולים לכתה א' :ככלל, ילדים אשר נולדו בין התאריכים 01/01/2013עד ל – 31/12/2013 מיועדים ללמוד בכיתה א' בשנת הלימודים תש"פ.

הישארות שנה נוספת בגן חובה: במידה ועולה שאלה אצל הגננת או אצל ההורים, ביחס למידת המוכנות של הילד להשתלב במסגרת הבית ספרית, ניתן להיוועץ עם פסיכולוג/ית הגן.

רישום לשנה נוספת בגן מותנה בהמלצת הפסיכולוג/ית מטעם השפ"ח, הגננת והסכמה של ההורים.

גני ילדים :

 • שנתון 2014 – גן חובה
 • שנתון 2015 – גן טרום
 • שנתון 2016 – גן טרום, טרום חובה (שנה ראשונה בגן)
 • תלמידי שנתון 2017 אינם זכאים לרשום! לא ניתן לבצע רישום גם אם מדובר בפער של יום אחד! רישום לא יעשה במהלך שנת הלימודים לתלמידים שאינם זכאים לרישום.

יחד עם זאת , משרד החינוך מאפשר בחינת בקשות חריגות לרישום תלמידי שנתון 2017 על פי קריטריונים שמשרד החינוך קבע.

חריגי גיל -  ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1.1.2017 - 15.1.2017 (כולל)

הורים לילדים העונים על קריטריון זה  (ילידי 1.1.2017 – 15.1.2017 כולל), המבקשים לרשום את ילדיהם לגני המועצה, יוכלו להגיש בקשת רישום עבור ילדיהם במועדי הרישום לגנים: 10/02/1019  עד 10/03/2019. אין המועצה מתחייבת לטפל בפניות אשר יוגשו לאחר מועד זה.

לבקשות יש לצרף מסמכים רלוונטיים המעידים על הצורך/סיבה לרישום הילד/ה למסגרת הגן.

הבקשות יועברו באופן מרוכז לוועדת חריגים במשרד החינוך במחוז ירושלים אשר תקבע בחודש יולי.

הודעות שיבוץ יפורסמו להורים במהלך חודש אוגוסט.

כמו כן, לאחר אישור משרד החינוך במידה ויתקבל , שיבוץ הילדים יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.

יודגש – על ההורים לרשום את ילדם למסגרת החינוכית המתאימה לגילם (מעון/ או מסגרת פרטית) על מנת להבטיח את מקומם.

אין בפניה זו למועצה התחייבות שיבוץ הילד לגן אלא רק בכפוף לאישור משרד החינוך.

יובהר: ילדים אשר אושר שיבוצם ע"י משרד החינוך כחריגי גיל  יחולו הדברים הבאים:

 1. שיבוץ יעשה על פי אפשרויות העומדות בפני המערכת בכפוף לקריטריונים.
 2. המשפחה תחויב בשכר לימוד על פי טבלת שכר לימוד של משרד החינוך בשנה"ל  תשע"ח - 9,660 ₪  תשלום שנתי –( 966 ₪  X  10 חודשים).
  סכום זה ללא עלות צהרון אותו יש לשלם מול מפעילת הצהרון. 
 3. התשלום נגבה בהוראת קבע בכרטיס אשראי ע"י הרשות.

ניתן להוריד את הטופס מהאתר בטפסים להורדה למלא את הטופס  ולהחזיר לסימה מחלקת גיל הרך בצרוף ספח ת"ז  למייל :sima@m-yehuda.org.il   פקס : 029958629

קבלת קהל יום שני בין השעות 08:30 עד 15:30

כל יום אחר במועדי הרישום בתאום מראש

טפסים להורדה: