מספר התושבים

מספר התושבים

60,247

מספר בתי אב

מספר בתי אב

12,250

תלמידים הלומדים בשנת הלימודים

סה"כ תלמידים הלומדים בשנת הלימודים תשפ"א

15,500

הכנסה ממוצעת של משפחות עובדות במטה יהודה

הכנסה ממוצעת של משפחות עובדות במטה יהודה

5,900

ממוצע נפשות במשק בית

ממוצע נפשות במשק בית

3.3

באיזה יום מימות השבוע נולדים הכי הרבה ילדים

באיזה יום מימות השבוע נולדים הכי הרבה ילדים

שני

מספר מועסקים

מספר מועסקים

44,000

שמות נפוצים

שמות נפוצים גילאי- 0-18

לביא/נועה

אחוז בעלי תואר ראשון

אחוז בעלי תואר ראשון בקרב בני 22-55

38%

אחוז התושבים אשר מקור ההכנסה שלהם מעבודה

אחוז התושבים אשר מקור ההכנסה שלהם מעבודה

73%

אחוז משקי הבית שבהם יש מחשב ביתי

אחוז משקי הבית שבהם יש מחשב ביתי

77%

מספר עסקי תיירות כפריים

מספר עסקי תיירות כפריים

300

מספר יקבים

מספר יקבים

כ-40

מספר מלונות ומתחמי לינה

מספר מלונות ומתחמי לינה

כ-10

מספר עסקים טעוני רישוי עסקים

מספר עסקים טעוני רישוי עסקים

כ-1,000

מספר לינה כפרית וצימרים

מספר לינה כפרית/צימרים

כ-50

מספר השנים בהם קיים פסטיבל האוכל

מספר השנים בהם קיים פסטיבל האוכל

כ-20

מספר השנים בהם קיים פסטיבל היין

מספר השנים בהם קיים פסטיבל היין

כ-22