המחלקה אחראית על תחזוקת גני הילדים, ועל תחזוקה שוטפת של בתי הספר באמצעות אבות הבית.

 

תחומי אחריות המחלקה

  • טיפול בליקוי במוסדות ציבור וחינוך.

  • ביצוע אחזקה שוטפת במוסדות ציבור וחינוך.

  • טיפול בעצים מסוכנים במוסדות חינוך.

  • אחזקה שוטפת של מוסדות החינוך, כולל עבודות שרברבות.

  • ליווי מקצועי והדרכה לאבות בית בבתי ספר.

  • עריכת בקרת ליקויים במבני ציבור וחינוך.

 

אנחנו מתחייבים!

  • לתחזק את כל גני הילדים ומוסדות החינוך, לבקר בכל מסגרת באופן יזום פעם בחודש.

  • לטפל בפניית גננת או סייעת או אב בית בנוגע לסתימות כיורים או שירותים, תוך 4 שעות.

  • לטפל במפגע בטיחותי בגן ילדים ביום הפנייה, פנייה שאינה דחופה תטופל תוך 2 ימי עבודה.

 

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר:

טבלת אנשי קשר - אחזקת מבני ציבור ומוסדות חינוך
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אבי יצחק מחלקת אחזקת מבני ציבור ומוסדות חינוך 02-9958863 052-7250863 [email protected]
נח יצחק איש אחזקת מבני ציבור 052-7250800
אתי ברששת מזכירה ורכזת מוקד 02-9958668 052-7250668 [email protected]