תושבי מטה יהודה,

ביום רביעי, ערב ל"ג בעומר, צפוי חום קיצוני, רוחות מזרחיות ויובש.

מצב זה מהווה סכנה אמיתית להתלקחות שריפות באזורנו.

על פי הוראות כיבוי אש חל איסור מוחלט להדלקת מדורות בארץ כולה ובאזור שלנו בפרט.

אנו נמצאים בקשר הדוק עם משטרת ישראל וכיבוי אש לאכיפת איסור זה.

עובדי המועצה יסיירו ביישובים על מנת לוודא ביצוע ההוראות של כיבוי אש.

אנו מבקשים לקחת אחריות אישית ולבצע את ההנחיות. 

לשאלות ניתן לפנות לקב"ט המועצה או למוקד המועצה 8108* ובמספר ווטסאפ 052-7250801.

ניב ויזל - ראש המועצה