ועדת מל"ח אחראית על ארגון והפעלת משק המועצה לשעת חירום, כחלק ממערך משק לשעת חירום ברמה הארצית והמחוזית. הערכות המועצה לשעת חירום נועדה לאפשר את המשך אספקת השירותים החיוניים בעת שכוח האדם הסדיר שאמור לספק אותם מגויס לצורכי המדינה, ו/או כאשר פעילות המערכות הארגוניות או הטכנולוגיות המעורבות באספקת השירותים נפגמת עקב המצב.

תחומי האחריות של מערך מל"ח כוללים את כל תחומי החיים: חינוך, תברואה, אספקת חשמל ומים, מפעלים לשעת חירום, אספקת מזון ועוד. במסגרת זו, מוצבים על פי סדר עדיפות מכלי מים לחירום וגנראטורים להפעלת תאורת הביטחון ביישובים.

 

חברי ועדת מל"ח:

 1. ניב ויזל
 2. בתיה יוסף
 3. גילה כהן
 4. הדס דוד
 5. לירון אהרון
 6. משה סוויסה
 7. ניב בר גיא
 8. רחלי משה
 9. ריקי אפריאט
 10. רונן אלמליח
 11. שרית עוזרי
 12. שלהבת מרכוספלד
 13. צפריר שיפמן
 14. ורדה ראובן
 15. יאיר אברהם