חברי ועדת המכרזים:

ירמי דוד- יו"ר
בן שלום אלמוג
בן ברוך שמעון
דוד אילנה
דוד אלדד
דניאל אבי
חן גיא
צמח ראובן
אחמד עבדאללה
שלומי מגנזי
שמעון ראובן
ימימה אליסאן
אברהם (בבר ) גנון
זדה יצחק