הסמלה

סמל התנועה החדשה –
התנועה החדשה
 
לבוש – חולצה כחולה ושרוך תכלת
 

רקע

שורשי "התנועה החדשה" מבוססים על עקרונות מושב העובדים אשר נוסחו על ידי אליעזר יפה, והם אבן שואבת עבורנו.  העקרונות יצרו מארג חיים קהילתי שמבוסס על המתח בין היחיד לכלל בין הפרטי לציבורי. בבסיס המתח עומדת ההשתתפות של היחיד בעיצוב המשותף. כל מושב הגדיר בעצמו מהם תחומי ההשתתפות ואיך נראית היצירה המשותפת, עיצב ויצר תרבות ומסורות ייחודיות. הסיפורים הללו והסיפור של כל יישוב וקהילה מתחדשת שנמצאים בתנועה יוצרים פסיפס תרבותי ייחודי ומעבים את שורשיה.
 

עקרונות מנחים והייחודיות שלנו

 
 • תנועה דמוקרטית- התנועה הבנויה על מעורבות עמוקה וטבעית של הסניפים עם הקהילות בהם אנו פועלים. המוסדות של התנועה מורכבים מהצוותים המקצועיים יחד עם נציגי הסניפים, החניכים, הקהילות והאנשים שבשטח. המבנה של הסניפים ומוסדות התנועה נותן אחריות משותפת וכוח לקהילות ולמועצות לעצב יחד את פני התנועה. זוהי בחירה ערכית הדורשת מאמץ רב ואנו בוחרים בה מתוך האמונה בקיום מרחב דמוקרטי.
   
 • תנועה קהילתית- הסניף שלנו נקרא ק"ן – קהילת נוער העוסקת בצרכי הקהילה והחברה. ילדי היישוב שבוחרים להיות חלק מקהילת הנוער הם החניכים שלנו, ואנו מתאמצים להיפגש ולערב גם ילדים ונוער שאינו פעיל בסניף. הפעילות היא לא רק הפעולה אלא גם ההכנות לחג, המסורות המקומיות בישוב ועוד. הקהילה שותפה לעיצוב פעילות התנועה באמצעות מתנדבים בוגרים, מלווים וחונכים. הקהילה והק"ן הם מרחב משותף של יצירה ועשייה של חברי הקהילה. בסביבה כזו צומחים חניכים בעלי תחושת מסוגלות אחראיים, עצמאיים, מחויבים לסביבה ולחברה. תפיסה זו כוללת את האחריות על יצירת מרחב המזמין את כולם להשתתף, ביניהם חניכים בעלי מוגבלויות, חניכים עם צרכים ייחודיים וממגזרים שונים. אחריות זאת כרוכה במאמץ להתאים את הפעילות שתהיה מונגשת לכולם.
   
 • זיקה וזהות משלימה- אין מאבק על זהות ושייכות החניכים – החיבור ליישוב ולקהילה, למועצה, לתנועת הנוער ולמדינה בה אנו חיים. מתוך תחושת שייכות עמוקה אנו מעודדים את חניכינו להיות פעילים ומעורבים ולקחת מנהיגות על סביבתם בכל מעגל בו יהיו. מתוך כך אנו מכוונים את בוגרינו לשירות משמעותי בחברה, במדינה ובצבא.
   
 • חינוך דיאלוגי- אנחנו רואים בחינוך דיאלוגי כלי חינוכי וקהילתי רב עוצמה המאפשר לכל השותפים לבחון את עמדותיהם ולהרחיב את תפיסות עולמם. תפיסה זו לוקחת בחשבון את הצורך של כל ישוב וקהילה להטמיע בתוך המרחב המשותף התנועתי גם את המסורות המקומיות. החינוך הדיאלוגי מאפשר מקום למגוון דעות ותפיסות ומעודד מחשבה פתוחה ופלורליסטית אצל חניכינו.
   
 • התחדשות מתוך מסורת- התנועה צומחת מתוך המסורת היישובית, הישראלית והיהודית, מתוך כבוד והערכה לירושת הדורות, לערכים, למועדים ולסיפורים. הזיקה לשורשים והכבוד למסורות השונות מטפחים חניכים מחוברים לזהות האישית והמשפחתית שלהם, למקום ממנו באו, לארץ ישראל ולעם ישראל.
   
 • מעשה ולימוד- כל פעולה או תוכנית משלבת בין המעשה ללימוד מתוך ההנחה כי "מי שיש לו למה, יוכל לשאת כל איך". הלימוד מושרש על ידי עבודה מעשית, חוויה או התנסות ובכך גדל דור מחובר ושורשי שהערכים מונחלים בעצמותיו. הלימוד גורם להעצמת העשייה והעשייה משרתת את הערכים שאנו רוצים להטמיע.

הבסיס הערכי שלנו

 
ערכי הליבה הם הבסיס הערכי של כל חניכי התנועה, שזורים בתוכן ובתכניות החינוכיות שאנו מקיימים. לאורם אנו בוחנים את המציאות ובוחרים את המעשה שלנו בחברה.
 
 • שוויון ערך האדם- ההנחה הבסיסית שלנו היא שכל בני האדם נבראו בצלם, ייחודיים ומיוחדים ולכן שווים בערכם. על כן מחובתנו להיאבק למען זכותו של כל אדם לחיים, לכבוד, לחירות, לביטחון, לביטוי וליצירה. עלינו לפעול לתיקון חוסר השוויון בכל המישורים בסביבתנו הקרובה והרחוקה ולא לעמוד מנגד.
   
 • ציונות כאידיאל שאין לו סוף-  אנו פועלים מתוך חיבור עמוק לארץ ישראל ומתוך שאיפה מתמדת להמשיך ולבנות כאן חברת מופת מוסרית, יצרנית ודמוקרטית. אנו רואים את עצמנו ממשיכי הדרך של ההתיישבות העובדת ומחוייבים לרעיונותיה, ביניהם השמירה על החקלאות. עלינו להכיר את העבר תוך חיזוק זהותנו היהודית והישראלית, להתמודד עם אתגרי ההווה  ולשאת באחריות על עיצוב מדינת ישראל והעתיד לבוא.
   
 • הוויה דמוקרטית- אנו מאמינים בשותפות של כולנו בעיצוב המרחב הציבורי ובהשפעה על הסביבה בה אנו חיים מתוך תחושת שייכות, שיח הדדי ולקיחת אחריות.  מלאכת היצירה המשותפת של חיינו מביאה לידי ביטוי את הרב גוניות, ומרחיבה את קשת התפיסות והצבעים בחברה. אנו מחויבים למעורבות ולאזרחות פעילה במדינת ישראל, שמירה על הדמוקרטיה והתחשבות במיעוט ובשונה.
   
 • סוציאליזם קהילתי- אנו מאמינים כי האדם הוא יצור חברתי ומטבעו להתקיים בשותפות, ולקשור את חייו בחיי סביבתו. לכן אנו רואים בקהילה את הביטוי להנחה זו ושואפים לקיום מעגלי חיים, אשר במרכזם עומדים יסודות של שיתוף, אחווה, רעות, וערבות הדדית. קהילה וקהילתיות מגבירים את תחושות השותפות והשייכות ומחזקים את יסודות הצדק החברתי.  המחויבות ההדדית הנדרשת כדי ליצור קהילה, מחייבת את חבריה להכיר בשונות, במגוון ובצרכים של כלל חברי הקהילה, מחויבות זו יוצרת רגישות לאחר, כבוד לזולת ואחריות חברתית. מתוך התפיסה הקהילתית-ערכית צומחת מחויבות חברתית למעגלים הולכים ומתרחבים בחברה הישראלית.
   
 • עבודה ויצירה- אנו רואים בערך העבודה, העשייה והעמל חלק מקיומנו האנושי ודרך להביא את עצמנו לידי ביטוי. היכולת שלנו ליצור ולייצר היא זו שתבטיח חברה וסביבה בת קיימא, בריאה, יצרנית ועצמאית.  מתוך כך אנו מאמינים בחשיבותה של החקלאות המאפשרת חיבור ושותפות בין אדם לאדמה, ומבטיחה את החוסן של הקהילה והחברה בישראל. עלינו לשאוף כי כל עבודה תכבד את בעליה ולפעול נגד ניצול ועבדות.

אופני פעולה

 
 • הפעילות בתנועה החדשה מתקיימת בסניף המכונה ק"ן - קהילת נוער. הק"ן הוא מעגל פנימי בתוך הקהילה, פועל בתוכה ומהווה את אחד המרכיבים המעצבים אותה. הק"ן התנועתי מהווה מודל לקהילה אותה אנחנו שואפים לקיים. תהליכי ההתחנכות נעשים בתוך קבוצה (לרוב שכבתית) ומהווים מעגלי חיים שבבסיסם מתקיים שיח שוויוני, הדדי ומכבד, ובהם ניתן לחיות, לעבוד וללמוד יחד. הק"ן אינו סיסמא או מוסד אלא תנועה חיה ופועמת. ללא לקיחת אחריות של חניכי הק"ן על המתרחש בקן ברמה התרבותית, חברתית וההתנהגותית וללא מעורבות החניכים בפעילות ובעיצוב הנורמות הנהוגות בק"ן לא תתחולל תנועה בסניף, ובישוב.
   
 • הק"ן מקיים מודל של תנועת נוער, כלומר הנוער הוא החניך המרכזי במסגרת הק"ן היישובית ומשמש כסוכן חברות לחניכים הצעירים - נוער מוביל נוער. חניכי גיל התיכון (י-יב) משמשים כצוות הדרכה ופעילים אשר מובילים, מדריכים ומפעילים את הק"ן. מעבר להם ישנם בעלי תפקידים בוגרים: מד"ב - מדריכ/ה בוגר/ת בשכר שמתכלל את פעילות הק"ן, מניע תהליכים חינוכיים ומדריך את גיל התיכון. גרעינר/ית- ש"ש, מוביל יחד עם המד"ב את התהליכים החינוכיים בק"ן ואת ההדרכה והפעילות. בעלי התפקידים עובדים לצד ועדת הנוער, נציגים וולנטריים מתוך הקהילה, אשר לוקחים אחריות על ליווי תנועת הנוער והניהול החינוכי של הק"ן.
   
 • בכל יישוב מתקיים ק"ן ייחודי עם צרכים ומענים שונים, מסורות ייחודיות, הרגלים ומנהגים. מה שמייצר את השפה המשותפת זוהי התוכנית החינוכית של התנועה הכוללת את מערך ההדרכה התנועתי בו שזורים פעילויות שיא ומפעלי תנועה מחוזיים וארציים. כל אלו מבוססים על ערכי הליבה ויוצרים שפה וזהות תנועתית משותפת בנוסף לייחודיות של כל ק"ן.
   
 • הק"נים מאורגנים במסגרת מועצתית אשר מלווה על ידי רכז/ת התנועה במועצה ומחלקת הנוער. בעלי התפקידים הבוגרים בק"ן מקבלים ליווי והנחייה שוטפת מהצוות המועצתי שמוכשר בין היתר על ידי הצוות הארצי של התנועה החדשה.
   
 • התנועה החדשה עובדת בשיתוף פעולה עם המועצות והיישובים בהם היא פועלת מתוך תפיסה רעיונית ערכית. 'חינוך קהילתי מבוסס מקום' (PBE) הינו תפיסת חינוך שהוכחה בעולם ככזו המעודדת השתתפות אזרחית, תרומה ועשייה וכן משתנה ומתעדכנת. הקהילה של היישוב והמועצה שותפה בעיצוב התנועה המקומית וכן התנועה הארצית.

תוכנית ההדרכה

תכנית ההדרכה שלנו משותפת לשני המסלולים והיא שדה תוכן רחב ומגוון המורכב משישה שלבים שעוברים בצורה מחזורית כל שנה. כל שלב מהווה עולם תוכן  העובר בתקופת זמן המוגדרת בין מועדים בלוח השנה העברי שמהווים שיא קהילתי ותנועתי. בתוך כל שלב ישנם נושאי ליבה אשר מגדירים את התוכן בו הוא יעסוק. השלבים השונים, שמותיהם ותוכנם נבחרו בהשראת הטבע החקלאי, עונות השנה ומועדי ישראל, והם קשובים לצרכים ולהתפתחות הטבעית והנפשית של החניכים, הקבוצה והקהילה.
 
 
תהליך ההתחנכות בתנועה החדשה הוא תהליך ספירלי-מתרחב הנוצר על ידי רצף תוך שנתי ורצף רב שנתי: הרצף התוך שנתי נבנה בין שלב לשלב בהתאם למטרה השכבתית, לגיל המודרך, למצב הקבוצה, ולמחזור השנה. בתהליך זה ישנן פעילויות שיא, טיולים ואירועים המשתלבים ומחזקים את התהליך. הרצפים הרב שנתיים- כל שנה מהווה בסיס ממנה מתקדמים ומעמיקים את התפיסות והחוויות של החניכים בתנועה. ההתפתחות בין שנה לשנה מותאמת לגיל המודרך, למטרות השכבתיות, ליכולות ולצרכי החניכים וכן מבוססת על הבסיסים שהונחו בשנים עברו.
 
הדרכה
 

מפעלי התנועה

 
 • סמינר מדריכותים ופעילותים פתיחת שנה מועצתי (שכבות י' –יב')
 • טיול סוכות ע"ש יוסי יפה (שכבות ט' – יב')
 • חג מעלות מועצתי (שכבות ד' –ט')
 • מרכז הערכה לשנת שירות בגרעין עודד (לשכבת יב')
 • מפגשי הכדור – מועצת החניכים של התנועה אשר נפגשים לקבלת החלטות בתנועה (שכבות י' – יב')
 • סמינר מדריכותים ופעילותים אמצע שנה מחוזי – יחד עם כל המועצות שבמחוז דרום (שכבות י' – יב')
 • מסעות חנוכה (שכבות ט' – יב')
 • מחנה פסח ד' – ו' מועצתי
 • טיול פסח ז' – ח' מחוזי
 • סמינר גיל תיכון – סמינר המדבר על עשייה בחברה דרך התנועה (שכבות י' – יב')
 • מיני סמינרי מדריכותים ופעילותים מחוזי – הכנה לסמינר בקיץ
 • מחנה קיץ ד' –ו' מחוזי
 • מסעות קיץ ז' ח' ארצי
 • סמינר מדריכותים ופעילותים קיץ – מעבר חניכיות שכבת ט' מטרום מדריכותים למדריכותים
 • סמינרי י' וסמינרי יא' ברמה הארצית – סמינרי קיץ והכנה לקראת שנת ההדרכה החדשה שנפתחת