יצירת מרחב חינוכי והעצמת צוותי חינוך במטה יהודה : 

במודל שבנה מינהל חינוך עומדת התפיסה כי להצלחת התהליך החינוכי נדרש מרחב חינוכי רחב המשתף את כל העוסקים בשיח החינוכי . 

ליצירת תכניות חינוכיות שמבטאות את החזון המועצתי, ולתכנית המועצתית המובילה אקלים מיטיבי- קשר חוץ- פנים חוברים יחדיו הורים, מורים, מנהלי בתי ספר, גננות, סייעות חינוכיות, וועדת החינוך, משרד החינוך ואנשי מועצה.

להלן מגוון שולחנות העבודה לנושאים החינוכיים:

התכנית האסטרטגית לחינוך:

התכנית נדונה החל מינואר 2010 על ידי מגוון וועדות שהורכבו ממגוון גדול של אנשים מכלל יישובי המועצה. נושאי הוועדות הם:  הבניית חזון, ארגון ומיפוי מוסדות חינוך, חינוך ערבי, חינוך דתי, אוכלוסיות קצה, הגיל הרך, קשר קהילה למערכת החינוך.

פורום מנהלים

מפגשים המתקיימים בקביעות לכלל מנהלי בתי הספר סגניהם, מפקחי בתי הספר,בהנחיית ראש מינהל חינוך שרונה בר-נס ובשיתוף המכון לחינוך דמוקרטי. 

בשולחן עבודה זה דנים בסוגיות חינוכיות ערכיות במטרה להעצים את צוותי ההנהלה, ליצור שיח מנהיגותי משותף על מנת לקדם נושאים משמעותיים בבבתי הספר במועצה. בשנה זו פורום מנהלים עוסק בנושא האקלים המיטבי בבתי הספר מתוך תפיסה הרואה בנושאי האקלים: קשר מורה- תלמיד, יחסי מורה- תלמיד, יחסי תלמידים- תלמידים, חלק משמעותי ביותר מהתהליך הלימודי ברווחה הנפשית של תלמידים ומורים כאחד ובסיס להנחלת ערכים.

פורום הגיל הרך:

מפגשים המיועדים לגננות, סייעות חינוכיות, מפקחות גני ילדים ואנשי חינוך, בהנחיית ראש מינהל חינוך שרונה בר-נס. בשולחן עבודה זה דנים בסוגיות חינוכיות ערכיות במטרה להעצים את צוותי החינוך בגן, להעצים  שיח מצמיח של הורים- צוות חינוכי ולקדם נושאים משמעותיים בגני המועצה.

ימי עיון משתפי צוותים לגיל הרך

מפגשים המיועדים לגננות, סייעות חינוכיות, הנבנים בשיתוף עם מפקחות גני ילדים  במטרה ליצור למידת עמיתים ושפה משותפת, על מנת לקדם את החינוך בגיל הרך. 

השתלמות סייעות גני ילדים : 

מפגשים המיועדים לסייעות חינוכיות  בגנים תוך מטרה להעצים את הסייעת החינוכית בגנים כחלק משמעותי מהצוות החינוכי באמצעות למידת עמיתים ומתן כלים להנחייה ולהובלה בגן,

השתלמות סייעות חינוך מיוחד :

מפגשים המיועדים לסייעות חינוכיות של החינוך המיוחד תוך מטרה להעצים את הסייעת החינוכית באמצעות למידת עמיתים ומתן כלים.

ועדת גיל הרך ישובית

 פורום בו שותפים נציגי מינהל החינוך, נציגי משרד החינוך, מנהל השפ"ח, אנשי מקצוע בתחום הגיל הרך אשר מטרתו לדון בנושאים המשותפים למשרד החינוך ולמועצה על מנת ליצור שיתופי פעולה ולהבנות נהלי עבודה בתחום הגיל הרך. 

ועדת היגוי חינוך מיוחד

פורום בו שותפים נציגי מינהל החינוך, נציגי משרד החינוך, מנהלת השפ"ח ואנשי מקצוע בתחום החינוך המיוחד אשר בו דנים בתכנים משותפים לקידום שיתופי הפעולה וההתמקצעות בתחום החינוך המיוחד. 

שולחן עבודה משותף לשעות חירום:

ימי עיון משותפים לקציני ביקור סדיר, יועצים חינוכיים, פסיכולוגים, שפ"כ ועובדי רווחה לשם מתן מענה מקיף והולם בשעת חירום לילדים בסיכון.