המחלקה ליוזמות ופרויקטים בחינוך מינהל החינוך פועל לאפשר לכל ילדי מטה יהודה לזכות בחינוך מיטבי ולמצות את הפוטנציאל האישי, כחלק מהמחויבות ליצירת שוויון הזדמנויות חברתי. אנו שואפים להבנות מערכת חינוך העונה על צורכי מגוון הקהילות במטה יהודה.

 

תחומי אחריות המחלקות:

 • הובלת גיבוש תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח למערכת החינוך וקידום הוצאתה אל הפועל; בניית תוכניות רב-שנתיות ושנתיות לפיתוח החינוך.
 • קביעת סדר היום החינוכי והובלתו, תוך שיתוף גורמי החינוך.
 • קיום קשר רציף עם משרד החינוך, עם מסגרות החינוך המקומיות ועם צוותי החינוך.
 • פיתוח, הובלה ושילוב של יוזמות חינוכיות ופדגוגיות במערכות החינוך בהתאמה לחזון החינוכי ובתיאום עם מנהלי המוסדות.
 • העצמה אישית ומקצועית של מנהלים וצוותי הוראה.
 • גיוס כוח אדם איכותי למערכות החינוך.
 

אנחנו מתחיביים !

 • לפעול להבניית מערכת חינוך המאפשרת מרחב חינוכי ותרבותי
 • למגוון הקהילות החברתיות במטה יהודה.
 • להעצים את המנהיגות החינוכית, להכשיר ולטפח את צוותי החינוך.
 • ליזום ולפתח תוכניות חינוכיות ייחודיות המותאמות לקבוצות שונות על פי צורכיהן.
 • לפעול ליצירת מרחב חינוכי שבו יהיו שותפים משרד החינוך, ועדי היישובים, הורים ותלמידים ולקיים שיח מתמיד בין מנהלי מוסדות החינוך ומינהל החינוך.
 

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר:

טבלת אנשי קשר - מחלקת בתי ספר יסודיים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אורה מרדכי מנהלת מחלקת בתי הספר היסודיים ותכנית ניצנים 02-9958903 052-7250903 ora@m-yehuda.org.il