תוכן עניינים [הצג/הסתר]

   

  חזון

  • מינוף מערכת החינוך במטה יהודה למערכת חינוך מהמובילות בישראל. 
  • פיתוח מערכת חינוך המאפשרת מיצוי פוטנציאל אישי ולימודי, רווחה והעצמה של כל משתתפיה.
  • הכנה של בוגרי מערכת החינוך במטה יהודה להשתלבות ומצוינות בחברה 
  • דמוקרטית, טכנולוגית והישגית.

   

  ערכי ליבה

  • מתן הזכות לכל ילדי מטה יהודה לזכות לחינוך מיטבי ולמיצוי הפוטנציאל האישי כחלק מהמחויבות ליצירת שיווין הזדמנויות חברתי.
  • הבניית מערכת חינוך המאפשרת מרחב חינוכי ותרבותי למגוון הקהילות החברתיות במטה יהודה.
  • השאיפה למצוינות ולמקצועיות תלווה את הפעילות של מינהל החינוך וכל עשייה חינוכית.
  • שיקולים פדגוגיים וחינוכיים יהוו חלק אינטגראלי במערכת ההחלטות במינהל החינוך ובעשייה החינוכית.
  • מחויבות לרמת שירות גבוהה לכל הפונים באשר הם.

   

  ערכים מובילים

  אנו שואפים כי מערכת החינוך במטה יהודה תהה:

  • גמישה ופורצת דרך.
  •  מאפשרת מיצוי אישי לכל תלמיד ותלמידה הבוחרים לממש את יכולותיהם ועוצמותיהם במסגרותיה.
  •  מטפחת תלמידים גאים, מובילים ובעלי ערכים לאומיים דמוקרטיים, ציוניים,  קהילתיים  וסביבתיים הניזונים ממרחבי חינוך עשירים ומגוונים.
  •  מפתחת ומעצימה מנהלים ועובדי הוראה כמנהיגים חינוכיים.

  אנו שואפים להוביל ערכים אלו במערכת החינוך במטה יהודה: 

  • מעורבות ושייכות
  • קיימות סביבתית אקטיבית
  • אחריות לאומית וקהילתית
  • נתינה והתנדבות
  • שיווין הזדמנויות
  • איכות ומצוינות
  • כבוד האדם/קבלת השונה
  • מקצועיות

   

  תפיסה חינוכית

  חינוך והשכלה מהווים תשתית ליצירת בוגר בעל אפשרויות בחירה ברמה הרגשית - אישית, הערכית והמקצועית והינם הבסיס למיצוי אישי והרחבת אופקים. 

  בניית רצף חינוכי מגיל ינקות ועד סיום י"ח שנים. 

  מתן מענה חינוכי משמעותי מגיל ינקות ולאורך השנים הראשונות. 

  מערכת החינוך במטה יהודה תאפשר מענה לצרכי האוכלוסיות והקהילות השונות ותפעל ליצירת גשרים לחיבור ביניהן: 

  • יהודים- ערבים
  • חילונים – דתיים
  • ותיקים - חדשים

  הכנת התלמיד בתוך המערכת לאתגרים העומדים בפניו עם צאתו: 

  • שירות צבאי - לאומי
  • לימודים  גבוהים
  • רכישת מקצוע 

  אנו מאמינים במרחב חינוכי משותף

  תלמידים, מנהלי בתי ספר, צוות חינוכי: מורים, גננות סייעות, משרד החינוך, הורים וועדת חינוך והרשות הם השותפים בעשייה החינוכית.

   

  מטרות על רב שנתיות

  • מיצוב מערכת החינוך במטה יהודה כמובילה ופורצת דרך.
  • יצירת גאווה מקומית והפיכת מטה יהודה לאבן שואבת לאוכלוסיות המבקשות חינוך איכותי.
  • העלאת מספר התלמידים המקבלים מענה חינוכי במערכות החינוך במטה יהודה מתוך בחירה בהן לאור איכותן.
  • פיתוח המצע הרגשי, הערכי והחברתי של כלל הלומדים.
  • הגעה להישגים לימודיים גבוהים על פי מדדי הערכה ברמה הארצית והבינלאומית.
  • יצירת אקלים חינוכי המושתת על ערכים אותם הקהילה בוחרת להוביל.
  • מתן מענה חינוכי לכלל האוכלוסיות והקהילות בהתאם לצרכיהן הייחודיים.
  • בניית רצף חינוכי מגיל ינקות ועד בגרות.
  • העצמה אישית ומקצועית של מנהלים וציוותי החינוך וגיוס כ"א איכותי.
  • הקמת מסגרת לימודים אקדמית קהילתית אשר תביא לידי ביטוי את הייחודיות של מטה יהודה.
  • יצירת מרחב חינוכי משותף לכלל העוסקים בעשייה החינוכית, בהם: מועצה, משרד החינוך, ציוותי החינוך, הורים, תלמידים וגופים מקצועיים.
  • בניית תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח למערכת החינוך במטה יהודה והוצאתה מהכוח אל הפועל.
  • מתן מירב המענים החינוכיים לתלמידינו בתוך הרשות.

   

  יעדים רב שנתיים

  • פיתוח ועידוד תוכניות חדשניות, יוזמות פדגוגיות ומגמות המכוונות להתפתחות אישית, חברתית, ערכית ולימודית.
  • הובלה של תוכניות להעלאת ההישגים הלימודיים של כלל התלמידים ותמיכה בתוכניות קיימות.
  • יצירת תשתיות טכנולוגיות ומדעיות בכל בתי הספר.
  • עידוד והקצאת משאבים ליצירת כיתות וקבוצות למידה המאפשרות למידה איכותית בגנים ובבתי הספר.
  • בניית מדדים כמותיים לביצוע הערכה ומדידה לשיפור ההישגים הלימודיים על פי הקריטריונים במבחנים ארציים ובין לאומיים.
  • הרחבה והקמה של מוסדות חינוך בהלימה לתוכנית אסטרטגית ארוכת טווח.
  • הובלת יוזמות להתמקצעות המנהלים והמורים: יעוץ ארגוני, פורום מנהלים, פורום גיל הרך, השתלמויות.
  • הקצאת משאבים להבניית סביבה חינוכית מיטבית בגיל הרך עבור כלל הילדים ועבור הילדים בסיכון.
  • בניית תוכניות ופיתוח כלים לצמצום נשירה גלויה וסמויה.
  • הקמת מכללה קהילתית, אשר תעודד אקדמיזציה של תושבי מטה יהודה, בשימת דגש על ייחודיות המקום.
  • גיוס משאבים ייחודיים ממשרד החינוך והמגזר השלישי למוסדות החינוך כחלק ממערך איגום משאבים כלכליים לעשייה חינוכית.
  • מתן מענה לאוכלוסיות קצה: מחוננים, חינוך מיוחד.