הלשכה המשפטית מספקת ייעוץ משפטי לכל נבחרי המועצה, בכיריה, לעובדיה ולתאגידי המועצה. עורכי הדין בלשכה הנם גם מיופי כוחו של היועץ המשפטי לממשלה ובשמו מגישים כתבי אישום לפי חוק התכנון והבניה, חוק רישוי עסקים, דיני איכות הסביבה, חוקי עזר, וחיקוקים אחרים בדרך כלל פניות ותלונות יתקבלו בכתב בלבד. לקבלת מידע יש לפנות לדובר המועצה. חוקי עזר והחלטות מועצה ניתן למצוא באתר המועצה.
הערה: הלשכה אינה מספקת ייעוץ משפטי לתושב או לועדים מקומיים.

 

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר:

טבלת אנשי קשר - לשכה משפטית
שם תפקיד טלפון נייד מייל
עו״ד ורד כהן יועמ"ש 02-9958983 052-7250983 [email protected]
זהבה כהן מזכירת יועמ"ש 02-9958941 052-7250941 [email protected]
כרמית אלמליח אחראית חוזים ערבויות וביטוחים 02-9958945 052-7250945 [email protected]
רבקה עשור רכזת ועדות ערער 02-9958989 052-7250989 [email protected]