תאריך הערער נושא ערער מס' ערער פורמט נגיש לצפייה בקובץ
13/10/2021 משטרת ישראל - בר גיורא 03/20   צפייה בהחלטה
29/09/2021 חברת גיא מועדוני ספורט בע"מ 19/20   צפייה בהחלטה
29/09/2021 גלובל ישראל טקניון בע"מ 13/21
16/20
11/19
  צפייה בהחלטה
09/09/2021 שפיר הנדסה בע"מ - מחצבות עציונה וזנוח 08/20
07/20
09/19
05/18
04/18
  צפייה בהחלטה
23/08/2021 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 14/20   צפייה בהחלטה
29/08/2021 גב' עדנה קסנטיני  06/21   צפייה בהחלטה
15/08/2021 משטרת ישראל - בר גיורא 03/20   צפייה בהחלטה
10/08/2021 מודולור מבנה פלדה בע"מ 04/20   צפייה בהחלטה
10/08/2021 שיש ירושלים בע"מ 11/20   צפייה בהחלטה
09/08/2021 משתלת פולק גרנד סנטר מסילת ציון  13/13
11/21
05/20
  צפייה בהחלטה
03.08/2021 משתלת פולק גרנד סנטר מסילת ציון  13/13   צפייה בהחלטה
26/07/2021 פארק מסחר ותעשייה אשתאול בע"מ  10/21
04/21
  צפייה בהחלטה
23/06/2021 שפיר הנדסה בע"מ - מחצבת זנוח  05/18   צפייה בהחלטה
11/05/2021 מודולור מבנה פלדה בע"מ 4/20   צפייה בהחלטה
21/06/2021 משטרת ישראל בר גיורא 3/20
17/20
  צפייה בהחלטה
15/06/2021 יפאורה תבורי בע"מ 1/20
12/2020
  צפייה בהחלטה
12/07/2021 שיש ירושלים בע"מ 11/20   צפייה בהחלטה
18/07/2021 משתלת פולק גרנד סנטר מסילת ציון 13/13   צפייה בהחלטה
07/07/2021 גב' עדנה קסנטיני 06/21   צפייה בהחלטה
07/07/2021 מטבחי ר.נ. בע"מ 12/19   צפייה בהחלטה
07/07/2021 גודו אומנות בע"מ  03/21   צפייה בהחלטה
04/07/2021 משתלת פולק גרנד סנטר מסילת ציון 13/13   צפייה בהחלטה
04/07/2021 גרר שער הגיא 09/20   צפייה בהחלטה
05/07/2021 מטבחי ר.נ. בע"מ  12/19   צפייה בהחלטה
27/06/2021 שפיר הנדסה בע"מ - מחצבת זנוח 05/18   צפייה בהחלטה
22/06/2021 שפיר הנדסה בע"מ - מחצבת זנוח 05/18   צפייה בהחלטה
21/06/2021 משטרת ישראל - בר גיורא 03/20   צפייה בהחלטה
20/06/2021 משתלת פולק גרנד סנטר מסילת ציון 13/13   צפייה בהחלטה
15/06/2021 יפאורה תבורי בע"מ 1/20
12/20
  צפייה בהחלטה
15/06/2021 משתלת פולק גרנד סנטר מסילת ציון 13/13   צפייה בהחלטה
14/06/2021 פארק מסחר ותעשייה אשתאול בע"מ 04/21   צפייה בהחלטה
14/06/2021 נחשון אלון המסעדה (דור אלון אנרגיה בישראל בע"מ) 16/20   צפייה בהחלטה
14/06/2021 קבוצת תדמיר ניהול והפעלה (2006) בע"מ 02/19   צפייה בהחלטה
14/06/2021 משטרת ישראל - בר גיורא 03/20   צפייה בהחלטה
14/06/2021 מודולור מבנה פלדה בע"מ 04/20   צפייה בהחלטה
07/06/2021 משתלת פולק גרנד סנטר מסילת ציון
הבהרות ביחס לדיון הוכחות
13/13   צפייה בהחלטה
04/06/2021 משתלת פולק גרנד סנטר מסילת ציון 13/13   צפייה בהחלטה
28/05/2021 שיש ירושלים בע"מ 11/20   צפייה בהחלטה
28/05/2021 משתלת פולק גרנד סנטר מסילת ציון 13/13   צפייה בהחלטה
25/05/2021 משטרת ישראל - בר גיורא 17/20   צפייה בהחלטה
25/05/2021 קבוצת תדמיר ניהול והפעלה (2006) בע"מ 2/19   צפייה בהחלטה
23/05/2021 גלובל ישראל 11/19
6/20
  צפייה בהחלטה
23/05/2021 משתלת פולק גרנד סנטר מסילת ציון 13/13   צפייה בהחלטה
23/05/2021 שיש ירושלים בע"מ 11/20   צפייה בהחלטה
03/05/2021 תע"ש מערכות בע"מ 10/19   צפייה בהחלטה
15/06/2020 שיש ירושלים בע"מ 11/20   צפייה בהחלטה
23/08/2020 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 14/20   צפייה בהחלטה
13/04/2021 משתלת פולק גרנד סנטר מסילת ציון 13/13   צפייה בהחלטה
02/02/2021 עינב החץ (1965) בע"מ 02/17   צפייה בהחלטה
02/03/2021 גלובל ישראל טקניון בע"מ 11/19   צפייה בהחלטה
18/04/2021 דלית ויטון 1/14   צפייה בהחלטה
18/04/2021 דלית ויטון 20/20   צפייה בהחלטה
16.02.2021 משתלת פולק גרנד סנטר מסילת ציון 13/13   צפייה בהחלטה
17.03.2021 תומר חברה ממשלתית בע"מ 14/19
1/21
  צפייה בהחלטה
17.03.2021 תע"ש מערכות בע"מ 10/19
13/19
2/21
  צפייה בהחלטה
02.03.2021 יפארוה תבורי בע"מ 1/20
12/20
  צפייה בהחלטה
01.03.2021 יפארוה תבורי בע"מ 1/20
12/20
  צפייה בהחלטה
08.02.2021 עינב החץ (1965) בע"מ 2/17   צפייה בהחלטה
09.02.2021 שפיר הנדסה בע"מ - מחצבת זנוח 05/18   צפייה בהחלטה
09.02.2021 שפיר הנדסה בע"מ - מחצבת זנוח 05/18   צפייה בהחלטה
04.02.2021 מטבחי ר.נ. בע"מ 12/19   צפייה בהחלטה
02.02.2021 דלית ויטון 20/20   צפייה בהחלטה
02.02.2021 גלובל ישראל טקניון בע"מ     צפייה בהחלטה
19.01.2021 דלית ויטון 20/20   צפייה בהחלטה
19.01.2021 יקב אפרת / טפפרברג 10/20
5/19
13/18
  צפייה בהחלטה
13.01.2021 פרוייקט יוסף חל"צ 06/18
04/17
  צפייה בהחלטה
12.01.2021 דלית ויטון 1/14   צפייה בהחלטה
14.01.2021 קבוצת תדמור ניהול והפעלה (2006) בע"מ 02/19   צפייה בהחלטה
03.01.2021 דלית ויטון 1/14   צפייה בהחלטה
03.01.2021 שפיר הנדסה בע"מ - מחצבת זנוח 05/18   צפייה בהחלטה
19.01.2021 יקבי אפרת / טפפרברג 13/18
05/19
10/20
  צפייה בהחלטה
05.01.2021 שפיר הנדסה בע"מ - מחצבת זנוח 05/18   צפייה בהחלטה
10.12.2020 משתלת פולק גרנד סנטר מסילת ציון 13/13   צפייה בהחלטה
10.12.2020 דלית ויטון 1/14   צפייה בהחלטה
08.12.2020 דלית ויטון 1/14   צפייה בהחלטה
08.12.2020 דלית ויטון 1/14   צפייה בהחלטה
08.12.2020 דלית ויטון 1/14   צפייה בהחלטה
02.02.2020 דלית ויטון 1/14   צפייה בהחלטה
26.01.2020 שפיר הנדסה בע"מ 4/18
5/18
  צפייה בהחלטה
26.01.2020 שפיר הנדסה בע"מ 4/18
5/18
  צפייה בהחלטה
26.01.2020 דלית ויטון 1/14   צפייה בהחלטה
12.01.2020 משתלת פולק גרנד סנטר 13/13   צפייה בהחלטה
09.01.2020 משתלת פולק 13/13   צפייה בהחלטה
02.01.2020 סאקסום בע"מ 3/19   צפייה בהחלטה
11.12.2019 משתלת פולק 13/13   צפייה בהחלטה
10.09.2019 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ 6/19
7/19
8/19
 

צפייה בהחלטה

צפייה בהחלטה

08.09.2019 סאקסום בע"מ 2/19   צפייה בהחלטה
21.08.2019 שפיר תעשיות בע"מ 4/2018
5/2018
  צפייה בהחלטה
21.08.2019 זוהר קציר 3/2018   צפייה בהחלטה
07.08.2019 משתלת פולק 13/13   צפייה בהחלטה
28.07.2019 סימון אברהם ואח' 6/16   צפייה בהחלטה
17.07.2019 סונול ישראל בע"מ 9/18   צפייה בהחלטה
08.07.2019 ויטון דלית 1/14   צפייה בהחלטה
05.09.2019 משתלת פולק 13/13   צפייה בהחלטה
05.09.2019 זוהר קציר 3/18   צפייה בהחלטה
12.02.2017 אייל אליהו 2/2016 קובץ נגיש צפייה בהחלטה
31.5.2016 אמגזית בע"מ 23/2008
3/2009
4/2010
5/2012
6/2013
3/2014
קובץ נגיש צפייה בהחלטה
11.05.2015 כריכיית וייס בע"מ 7/2013
2/2013
4/2013
1/2013
קובץ נגיש  
19.01.2015 דדון שושנה וראבן 6/12 קובץ נגיש צפייה בהחלטה
19.01.2015 דדון שושנה וראובן 6/12 קובץ נגיש צפייה בהחלטה
16.11.2014 עלה ארז מושב אבן ספיר 7/2014   צפייה בהחלטה
22.10.2014

ראובן ודפנה

6/12   צפייה בהחלטה
22.10.2014 יקב אפרת טפרברג, העוף העולה 12/2013
5/2014
14/2013
5/2014
  צפייה בהחלטה
21.10.2014 תנה תעשיות בע"מ 2/2012   צפייה בהחלטה
02.07.2014 פעמית קרטון ואריזות בע"מ 8/2014 קובץ נגיש  
23.06.2014 דוד שמעון ושושנה 2/2014   צפייה בהחלטה
24.12.2013 טריומפ אינטרנשיונל בע"מ 15/2011
03/2012
04/2013
  צפייה בהחלטה
11.12.2013 ברכת הארץ בע"מ 09/2012   צפייה בהחלטה
17.11.2013 שגיר להב 08/2013   צפייה בהחלטה
04.11.2013 נגה גלידות 10/2009   צפייה בהחלטה
03.11.2013 כריכיית וייס 07/2013
01/2012
04/2014
  צפייה בהחלטה
11.07.2013 נגה גלידות  10/2009   צפייה בהחלטה
11.07.2013 עו"ד אלינסון 08/2012   צפייה בהחלטה
03.07.2013 כורש בנימין 05/2013   צפייה בהחלטה
11.07.2013 עמותת יד לשריון 11/2009
24/2010
  צפייה בהחלטה
27.10.2013 עמותת יד לשריון 11/2009
24/2010
  צפייה בהחלטה
27.10.2013 עו"ד אלינסון 08/2012   צפייה בהחלטה
27.10.2013 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 11/2010   צפייה בהחלטה
27.10.2013 טריומפ אינטרנשיונל בע"מ 15/2011
03/2012
04/2013
  צפייה בהחלטה
05.12.2012 הקרן הקימת לישראל 09/2009   צפייה בהחלטה
30.07.2012 שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ     צפייה בהחלטה
07.03.2012 עיניה ואמיתי ליטקה 16/2011   צפייה בהחלטה
19.02.2012 מקורות חברת מים בע"מ 15/2009   צפייה בהחלטה
18.01.2012 מקורות חברת מים בע"מ 15/2009   צפייה בהחלטה