לפי הוראות חוק העזר להחזקת סוסים וחמורים, מ.א. מטה יהודה היא המועצה הראשונה אשר בתחומה חלה חובת שיבוב וחיסון כלבת לסוסים ע"י וטרינר המוסמך לכך.

מטרות הוראות חוק זה הן מניעת הפצה של מחלת הכלבת וייעול איתור בעלי הסוס במקרים של אבידה או גניבה. לפי הוראות החוק, כל סוס שגילו עולה על 6 חודשים צריך להיות מחוסן נגד מחלת הכלבת, מסומן בשבב ופרטיו צריכים להירשם במאגר המידע של המועצה. בנוסף, מחזיק בסוס חייב להחזיקו במקום בתוך חצר מגודרת באופן שלא תשקף סכנה לסוס או לציבור.

מחזיק בסוס שלא יקיים את הוראות חוק זה, יישא בעלויות של קנסות ו/או החרמת הסוס.

לקריאה נוספת על החזקת סוסים-