טל גורני – מנהל מחלקת "הרשות לביטחון קהילתי"

תחומי אחריות:

ניהול בתכנית – אחראי על הנושא התקציבי, ניהול הצוות הבכיר ותכניות העבודה בתחומים השונים האמונים עליהם רכזי התחומים.

מוגנות בהסעות – אחראי על נושא מניעת האלימות בהסעות התלמידים בבתי הספר, הכשרות והדרכות לבעלי תפקידים.'.

אחראיות על נושא משאבי האנוש, פרסום, ושיווק המחלקה, הקמה ותחזוקת מערכים תכנולוגיים.

כתובת מייל: [email protected]

יוכי אקריש – אחראית תחום חינוך

תחומי אחריות:

הנחיית מדריכי המוגנות בבתי הספר.

אחראית על פרויקטים של "הרשות לביטחון קהילתי" בבתי הספר.

אחראית על התכנים המועברים ע"י מדריכי מוגנות.

ייעוץ למנהלי היסודיים באירועי אלימות חריגים.

כתובת מייל: [email protected]

רכזי קהילה/מניעה

תחומי אחריות:

מאיה רוזנטל – סיורים בלילות, סיירות הורים, תיאום סיורים ליליים ,צוותי מוגנות מינית יישוביים בניית תכניות מניעה ליישובים, תיאום ספקים חיצוניים, מענה לפניות תושבים/וועדים.

כתובת מייל: [email protected]

טליה עוקשי – סיורי איתור בלילות, הנחיית סטודנטים, רפרנטית עבודת מניעה מול הורים, ארגון תכנית "מענים", סיוע לתחום החינוך בחברה הדתית.

דני פנטהון – סיורי איתור בלילות, רכז מניעה לגיל הרך וגיל יסודי, רפרנט תחום ספורט, אחראי צילום ועריכה.

שירלי עציון (רכזת מניעה) - כתיבת והעברת סדנאות ותהליכי מניעה, ניהול פרויקט "משושה", רפרנטית ושת"פ כוחות הביטחון, מדידה והערכה, סיורי איתור בלילות.