גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

מערכת שעות

 

שעות

יום

שלוחה

כיתות

החוג

16:30-17:30

ב'

גיזו

ב'-ג'

מדע ויצירה

17:45-18:45

ב'

גיזו

ד'-ו'

טיסנאות ותעופה

16:30-17:15

ה'

גיזו

ב'-ד'

רובוטיקה למתחילים

15:15-16:30

ב'

יד חריף

ה'-ו'

אתגרי מתמטיקה

16:45-18:00

ב'

יד חריף

ו'-ז'

תכנות משחקים

15:15-16:00

ד'

יד חריף

ב'-ד'

רובוטיקה למתחילים

16:00-17:15

ד'

עדולם

ה'-ו'

אתגרי מתמטיקה

16:30-17:15

ד'

עדולם

ב'-ד'

רובוטיקה למתחילים

17:30-18:45

ד'

עדולם

ו'-ז'

תכנות משחקים

15:30-16:30

א'

עין רפא

ב'-ג'

מדע ויצירה

16:00-17:00

א'

עין נקובא

ד'-ו'

אנגלית לילדים

17:00-18:00

א'

עין נקובא

ב'-ג'

מדע ויצירה

17:15-18:30

א'

עין נקובא

ז'-ח'

אנגלית לנוער

18:45-20:00

א'

עין נקובא

 

אנגלית לנשים

 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי