גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

על המחלקה

אני שמח להיות חלק מהמאמץ של מועצה אזורית מטה יהודה לשפר את מערך ההוראה למדעים וטכנולוגיה ולהעניק לילדים שמעוניינים להרחיב אופקיהם בתחומים אלה אפשרות נוספת לעשות זאת.
החוגים שיופעלו במסגרת המחלקה נבחרו בקפידה ואנו שמים לנו ליעד לשמור על איכות הדרכה גבוהה ועל כך שתלמידים שמגיעים לחוגים יצאו מהם עם טעם של עוד.

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי