מטה יהודה דלג >>
שנה טובה
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

מדע וטכנולוגיה

המחלקה למדע וטכנולוגיה – ניהול מקצועי: יוני יעקבי

המחלקה למדע וטכנולוגיה הוקמה במטרה לתת מענה לילדים שמתעניינים בתחומי המדע והטכנולוגיה.
החוגים שיופעלו במסגרת מחלקה זו נתמכים על ידי משרד המדע והטכנולוגיה.
זו השנה הראשונה של המחלקה ובמהלכה יפתחו חוגים בתחומים הבאים – מדעי הטבע, רובוטיקה, תעופה, מתמטיקה, מחשבים ואנגלית.
החוגים יפתחו בכל רחבי המועצה - בשלוחות של יד חריף ובמגזר הערבי.

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי