גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

מדע וטכנולוגיה

המחלקה למדע וטכנולוגיה – ניהול מקצועי: יוני יעקבי

המחלקה למדע וטכנולוגיה הוקמה במטרה לתת מענה לילדים ממועצה מקומית מטה יהודה שמתעניינים בתחומי המדע והטכנולוגיה.
החוגים שפועלים במסגרת מחלקה זו נתמכים על ידי משרד המדע והטכנולוגיה ועל כן ניתן בהם סבסוד גדול למחיר החוגים.
זו השנה הראשונה של המחלקה ובמהלכה יפתחו חוגים בתחומים הבאים – מדעי הטבע, רובוטיקה, תעופה, מתמטיקה, מחשבים ואנגלית.
החוגים יפתחו בכל רחבי המועצה - בשלוחות של יד חריף ובמגזר הערבי.
החוגים יפתחו מיד לאחר חופשת חג סוכות. מועד מדויק ימסר במהלך חודש ספטמבר לנרשמים לחוגים.
פתיחת החוגים מותנית במספר הנרשמים.

"החלל אינו רחוק בכלל. זו רק שעה נסיעה, אם מכוניתך הייתה יכולה לנסוע ישר למעלה" סר פרד הויל, אסטרונום.

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי