גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

מערכת שעות

 
מערכת שעות - תיאטרון
רביעי
כיתות ב-ג 15:30 -16:15 מיכל מסיקה
כיתות ד-ו 16:15-17:30 מיכל מסיקה
כיתות ז-ט  17:30-19:00 מיכל מסיקה
 

 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי