מסמכים הנדרשים להגשה

יש למלא את המסמך הבא לכל הגשה למשרה ולשלוח בצירוף שאר המסמכים הנדרשים:
שאלון אישי - מועמדות למכרז הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים במועצה

דרוש תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
מכרז מספר 68/23: דרוש/ה עובד/ת קידום נוער החברה הערבית (50% משרה) 15/11/2023 30/11/2023
מכרז מספר 69/23: דרוש/ה מנהלנ/ית בית קסם (50% משרה) 15/11/2023 30/11/2023
מכרז מספר 70/23: דרוש/ה עובד/ת משק ותחזוקה בית ספר נווה שלום (50% משרה) 15/11/2023 30/11/2023
מכרז מספר 71/23: דרוש/ה מפקח/ת רישוי בנייה (100% משרה) 15/11/2023 30/11/2023
מכרז מספר 72/23: דרוש/ה מנהל/ת מחלקת חשמל (100% משרה) 15/11/2023 30/11/2023
מכרז מספר 67/23: דרוש/ה מנהל/ת מחלקת מערכות ביוב (100% משרה) 02/11/2023 16/11/2023
מכרז מספר 66/23 דרוש/ה קצינ/ת בטחון מוסדות חינוך (קב"ט מוס"ח) (100% משרה) 11/10/2023 26/10/2023
מכרז מספר 64/23 דרוש/ה מזכיר/ה בית ספר אלון (100% משרה) 21/09/2023 05/10/2023
מכרז מספר 65/23 דרוש/ה מנהל/ת מינהל חינוך (100% משרה) 21/09/2023 05/10/2023
מכרז מספר 63/23 דרוש/ה מנהלנ/ית בית קסם (50% משרה) 21/09/2023 05/10/2023
מכרז מספר 61/23 דרוש/ה עובד/ת משק ותחזוקה בית הספר עין הרים (100% משרה) 21/09/2023 05/10/2023
מכרז מספר 62/23 דרוש/ה עובד/ת משק ותחזוקה בית ספר נווה שלום (50% משרה) 21/09/2023 05/10/2023
מכרז מס' 54/23 דרוש/ה רכז/ת עוגן בתוכנית אתגרים – החברה הערבית (70% משרה) 31/08/2023 14/09/2023
מכרז מס' 55/23 דרוש/ה רכז/ת נוער רשותי (100% משרה) 31/08/2023 14/09/2023
מכרז מס' 58/23 דרוש/ה עובד/ת בכלבייה (%100 משרה) 31/08/2023 14/09/2023
מכרז מס' 57/23 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת חשמל (100% משרה) 31/08/2023 14/09/2023
מכרז מס' 56/23 דרוש/ה מזכיר/ה מחלקת תרבות (100% משרה) 31/08/2023 14/09/2023
מכרז מס' 59/23 דרוש/ה רכז/ת כספים בית ספר על יסודי הר-טוב (100% משרה) 31/08/2023 14/09/2023
מכרז מס' 60/23 דרוש/ה עובד/ת קידום נוער החברה הערבית (50% משרה) 31/08/2023 14/09/2023
מודעה מס׳ 53/23 דרוש/ה מתאמ/ת מגזר ערבי בקידום נוער (50% משרה) 23/08/2023 07/09/2023
מכרז מס׳ 52/23 דרוש/ה עובד/ת צוות אחזקה – בטחון (100% משרה) 23/08/2023 07/09/2023
מכרז מספר 51/23 דרוש/ה רכז/ת שלוחת חוגים אזור ההר (100% משרה) 26/07/2023 10/08/2023
מכרז מספר 50/23: דרוש/ה מנהל/ת מחלקת החינוך הקדם יסודי – גיל רך ( 100% משרה) 20/07/2023 03/08/2023
מכרז מספר 48/23: דרוש/ה עובד/ת נוער וקהילה עין נקובה (100% משרה) 13/07/2023 27/07/2023
מכרז מספר 49/23: דרוש/ה מזכיר/ה בבית ספר קרוב (60% משרה) 13/07/2023 27/07/2023
מכרז מספר 46/23: דרוש/ה מפקח/ת רישוי בנייה (100% משרה) 13/07/2023 27/07/2023
מכרז מספר 45/23: דרוש/ה בודק/ת תוכניות (100% משרה) 13/07/2023 27/07/2023
מכרז מספר 47/23: דרוש/ה רכז/ת נוער וקליטה – גבעות עדן (100% משרה) 13/07/2023 27/07/2023
דרוש/ה מנהל/ת יחידת החינוך הקדם יסודי ( 100% משרה) מספר 42/23 22/06/2023 06/07/2023
דרוש/ה מתאמ/ת מגזר ערבי בקידום נוער (50% משרה) מספר 43/23 22/06/2023 06/07/2023
דרוש/ה מנהלנ/ית לבית קסם (50% משרה) מספר 44/23 22/06/2023 06/07/2023
דרוש/ה רכז/ת נוער וקליטה – גבעות עדן (100% משרה) מספר 39/23 08/06/2023 22/06/2023
דרוש/ה מפעיל/ת משאית טיאוט (100% משרה) מכרז מספר 41/23 08/06/2023 22/06/2023
דרוש/ה מזכיר/ת קונסרבטוריון יד חריף (100% משרה) מספר 40/23 08/06/2023 22/06/2023
דרוש/ה רכז/ת חינוך (מיוחד 50% משרה) מספר 38/23 08/06/2023 22/06/2023
מס' 37/23 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת הגיל הרך (100% משרה) 24/05/2023 06/06/2023
מס' 36/23 דרוש/ה מנהל/ת בית ספר תיכון שש שנתי הר-טוב (חטיבת ביניים וחטיבה עליונה) (100% משרה) 24/05/2023 06/06/2023
מכרז רכז בטחון שוטף צבאי (רבש"ץ) ליישוב גבעות עדן 18/05/2023 02/06/2023
מכרז מספר 34/23: דרוש/ה רכז/ת שלוחת יד חריף (100% משרה) 14/05/2023 28/05/2023
משרה מספר 35/23: דרוש/ה מפקח/ת בוועדה לתכנון ובנייה (100% משרה) 14/05/2023 28/05/2023
מכרז מס' 33/23 דרוש/ה סייר בטחון (100% משרה) 11/05/2023 28/05/2023
מכרז מס' 30/23 דרוש/ה רכז/ת עוגן בתוכנית אתגרים – החברה הערבית (70% משרה) 11/05/2023 28/05/2023
מכרז מס' 32/23 דרוש/ה עובד/ת משק ותחזוקה בבית ספר (100% משרה) 11/05/2023 28/05/2023
מכרז מס' 29/23 דרוש/ה רכז/ת חיילים משוחררים (100% משרה) 11/05/2023 28/05/2023
מספר מס' 31/23 דרוש/ה מזכיר/ת קונסרבטוריון יד חריף (100% משרה) 11/05/2023 28/05/2023
מכרז מס' 23/23 דרוש/ה עובד/ת משק ותחזוקה בבית ספר – 2 משרות 100% 18/04/2023 20/04/2023
מכרז מס׳ 25/23 דרוש/ה ארכיבאי/ת (100% משרה) 29/03/2023 20/04/2023
מכרז מס׳ 28/23 דרוש/ה רכז/ת חיילים משוחררים (100% משרה) 29/03/2023 20/04/2023
מכרז מס׳ 24/23 דרוש/ה סייר בטחון (100% משרה) 29/03/2023 20/04/2023
מכרז מס/ 27/23 דרוש/ה רכז/ת תחום בטחון ובטיחות ומנהל/ת מטווח (100% משרה) 29/03/2023 20/04/2023
מכרז מס׳ 26/23 דרוש/ה מפעיל/ת משאית טיאוט (100% משרה) 29/03/2023 20/04/2023
מכרז מספר 20/23 דרוש/ה רכז/ת תרבות ואירועים (100% משרה) 01/03/2023 16/03/2023
מכרז מס' 22/23 דרוש/ה מידען/ית תכנונית (100% משרה) 01/03/2023 16/03/2023
מכרז מס' 18/23 דרוש/ה עובד/ת בכלבייה (100% משרה) 01/03/2023 16/03/2023
מכרז מס' 19/23 דרוש/ה רכז/ת הדרכה מחלקת נוער (100% משרה) 01/03/2023 16/03/2023
מכרז מס' 19/23 דרוש/ה רכז/ת הדרכה מחלקת נוער (100% משרה) 01/03/2023 16/03/2023
מכרז מס' 21/23 דרוש/ה רכז/ת שלוחת יד חריף (100% משרה) 01/03/2023 16/03/2023
מכרז מס' 17/23 דרוש/ה רכז/ת כספים בית ספר על יסודי הר-טוב (100% משרה) 01/03/2023 16/03/2023
מכרז מס' 16/23 דרוש/ה עובד/ת משק ותחזוקה בית הספר עין נקובה - עין ראפה (100% משרה) 01/03/2023 16/03/2023
מס' 13/23 דרוש/ה רכז/ת להב"ה 1 משרה (50% משרה) 16/02/2023 02/03/2023
מס' 15/23 דרוש/ה מפקח/ת מועצתי/ת (100% משרה) 16/02/2023 02/03/2023
מס' 9/23 דרוש/ה מנהלן/ית לבית קסם (50% משרה) 16/02/2023 02/03/2023
מס' 14/23 דרוש/ה רכז/ת עוגן בתוכנית אתגרים – החברה הערבית (70% משרה) 16/02/2023 02/03/2023
מכרז מס' 10/23 דרוש/ה עובד/ת משק ותחזוקה בית הספר עין הרים (100% משרה) 16/02/2023 02/03/2023
מס' 11/23 דרוש/ה עובד/ת קידום נוער 1 משרה (50% משרה) 16/02/2023 02/03/2023
מס' 12/23 דרוש/ה רכז/ת הון אנושי ושכר (100% משרה) 16/02/2023 02/03/2023
מכרז מס' 04/23 דרוש/ה מזכיר/ה במחלקת תחבורה ובטיחות בתעבורה (100% משרה) 19/01/2023 02/02/2023
מכרז מס' 02/23 דרוש/ה רכז/ת אחזקה מחלקת תרבות (100% משרה) 19/01/2023 02/02/2023
מכרז מס' 07/23 דרוש/ה עובד/ת בכלבייה (100% משרה) 19/01/2023 02/02/2023
מכרז מס' 03/23 דרוש/ה רכז/ת חיילים משוחררים (100% משרה) 19/01/2023 02/02/2023
מכרז מס' 06/23 דרוש/ה רכז/ת הדרכה מחלקת נוער (100% משרה) 19/01/2023 02/02/2023
מכרז מס' 08/23 דרוש/ה עובד/ת צוות אחזקה – בטחון (100% משרה) 19/01/2023 02/02/2023
מכרז מס' 05/23 דרוש/ה עובד/ת אחזקה במנהלה (100% משרה) 19/01/2023 02/02/2023
מכרז מס' 01/23 דרוש/ה עובד/ת משק ותחזוקה בית הספר עין הרים 19/01/2023 02/02/2023
מכרז מס' 76/22 דרוש/ה מזכיר/ה בית ספר אלון (100% משרה) 15/12/2022 29/12/2022
מכרז מס' 78/22 דרוש/ה עובד/ת משק ותחזוקה (מחלקת תרבות) 1 משרה (100%) 15/12/2022 29/12/2022
מכרז מס' 75/22 דרוש/ה סייר בטחון (100% משרה) 15/12/2022 29/12/2022
מכרז מס' 73/22 דרוש/ה מפעיל/ת משאית טיאוט (100% משרה) (2 משרות) 15/12/2022 29/12/2022
מכרז מס' 74/22 דרוש/ה רכז/ת נוער רשותי (100% משרה) 15/12/2022 29/12/2022
מכרז מס' 77/22 דרוש/ה רכז/ת הסעות (100% משרה) 15/12/2022 29/12/2022
מכרז מס' 72/22 דרוש/ה עובד/ת משק ותחזוקה בבית הספר עין הרים 1 משרה (100% משרה) 15/12/2022 29/12/2022
דרוש/ה סדרן/ית אוטובוס (100% משרה) מספר 71/22 23/11/2022 06/12/2022
מכרז מס' 70/22: דרוש/ה נהג/ת אוטובוס (100% משרה) 03/11/2022 16/11/2022
מכרז מס' 69/22: דרוש/ה רכז/ת הון אנושי ושכר (100% משרה) 03/11/2022 16/11/2022
מכרז מספר 67/22: דרוש/ה רכז/ת נוער רשותי/ת(100% משרה) 19/10/2022 03/11/2022
מכרז מספר 68/22: דרוש/ה עובד/ת בכלבייה (100% משרה) 19/10/2022 03/11/2022
מכרז מספר 62/22: דרוש/ה רכז/ת GIS וארכיבאי/ת (100% משרה) 19/10/2022 03/11/2022
מכרז מספר 60/22: דרוש/ה מידען/ית תכנוני/ת (100% משרה) 19/10/2022 03/11/2022
מכרז מספר 66/22: דרוש/ה עובד/ת משק ותחזוקה בית ספר מעיינות - 1 משרה (100% משרה) 19/10/2022 03/11/2022
מכרז מספר 61/22: דרוש/ה מפקח/ת בוועדה לתכנון ובנייה - 1 משרה (100% משרה) 19/10/2022 03/11/2022
מכרז מספר 63/22: דרוש/ה בלניות לישובים: כפר אוריה, רוגלית, גפן, בקוע, ישעי ומחסיה - 6 משרות (33% משרה) 19/10/2022 19/10/2022
מכרז מספר 64/22: דרוש/ה מנהלן/ית לבית ספר תיכון הר-טוב (100% משרה) 19/10/2022 03/11/2022
מכרז מספר 65/22: דרוש/ה מנהלן/ית לבית ספר יסודי אלון (100% משרה) 19/10/2022 03/11/2022
מכרז מספר 57/22: דרוש/ה מפקח/ת רשותי/ת (100% משרה) 25/08/2022 08/09/2022
מכרז מספר 56/22: דרוש/ה רכז/ת הון אנושי ושכר (100% משרה) 18/08/2022 01/09/2022
משרה מספר 48/22: דרוש/ה מזכיר/ה לאגף הפיתוח (100% משרה) 11/08/2022 28/08/2022
משרה מספר 52/22: דרוש/ה מזכיר/ה בית ספר השחר (50% משרה) 11/08/2022 28/08/2022
משרה מספר 51/22: דרוש/ה מזכיר/ה בית ספר לביא (100% משרה) 11/08/2022 28/08/2022
משרה מספר 49/22: דרוש/ה מידען/ית תכנונית (100% משרה) 11/08/2022 28/08/2022
משרה מספר 46/22: דרוש/ה רכז/ת נוער רשותי (100% משרה) 11/08/2022 28/08/2022
משרה מספר 47/22: דרוש/ה בלניות לישובים: כפר אוריה, רוגלית, גפן, בקוע, ישעי ומחסיה - 6 משרות (33% משרה) 11/08/2022 28/08/2022
משרה מספר 55/22: דרוש/ה רכז/ת GIS וארכיבאי/ת (100% משרה) 11/08/2022 28/08/2022
משרה מספר 50/22: דרוש/ה מפקח/ת בוועדה לתכנון ובנייה (100% משרה) 11/08/2022 28/08/2022
משרה מספר 53/22: דרוש/ה עובד/ת משק ותחזוקה בית ספר מעיינות (100% משרה) 11/08/2022 28/08/2022
משרה מספר 54/22: דרוש/ה עובד/ת משק ותחזוקה בית ספר קסם (50% משרה) 11/08/2022 28/08/2022
מכרז מספר 45/22: דרוש/ה עובד/ת משק ותחזוקה בבתי הספר: קסם ומעיינות-2 משרות (50% משרה) 13/07/2022 28/07/2022
מכרז מספר 43/22: דרוש/ה נהג/ת אוטובוס (100% משרה) – 3 משרות 13/07/2022 28/07/2022
מכרז מספר 44/22: דרוש/ה מפקח/ת רשותי/ת (100% משרה) 13/07/2022 28/07/2022
מכרז מספר 34/22: דרוש/ה סדרן/ית אוטובוס (100% משרה) 15/06/2022 30/06/2022
מכרז מספר 35/22: דרוש/ה לבורנט/ית לבית הספר הר-טוב (100% משרה) 15/06/2022 30/06/2022
מכרז מספר 39/22: דרוש/ה מזכיר/ה בית ספר דרור (100% משרה) 15/06/2022 30/06/2022
מכרז מספר 38/22: דרוש/ה מזכיר/ה בית ספר הדסים (60% משרה) 15/06/2022 30/06/2022
מכרז מספר 36/22:דרוש/ה עובד/ת משק ותחזוקה לבתי הספר: נוף הרים איתנים והדסים- 2 משרות (100% משרה) 15/06/2022 30/06/2022
מכרז מספר 37/22: דרוש/ה עובד/ת משק ותחזוקה בתי הספר: קסם ומעיינות - 2 משרות (100% משרה) 15/06/2022 30/06/2022
מכרז מספר 41/22: דרוש/ה עובד/ת נוער וקהילה – רכז/ת ספורט עין נקובה (75% משרה) 15/06/2022 30/06/2022
מכרז מספר 40/22: דרוש/ה מזכיר/ה אגף שירות ואסטרטגיה (100% משרה) 15/06/2022 30/06/2022
פרסום פומבי למכרזי כח – אדם 15/06/2022 30/06/2022
מכרז מס' מספר 31/22: דרוש/ה מזכיר/ה קונסרבטוריון יד חריף (100% משרה) 12/05/2022 26/05/2022
מכרז מס' מספר 29/22: דרוש/ה מזכיר/ה (100% משרה) 12/05/2022 26/05/2022
מכרז מס' מספר 30/22: דרוש/ה רכז/ת אומנויות ומבוגרים יד חריף (100% משרה) 12/05/2022 26/05/2022
מכרז מס' מספר 27/22: דרוש/ה רכז/ת השכלה גבוהה מרכז צעירים (100% משרה) 12/05/2022 26/05/2022
מכרז מס' מספר 32/22: דרוש/ה רכז/ת רשותי/ת מרכז צעירים (100% משרה) 12/05/2022 26/05/2022
מכרז מס' מספר 28/22: דרוש/ה רכז/ת משפחות צעירות (75% משרה) 12/05/2022 26/05/2022
מכרז מס' מספר 26/22: דרוש/ה סדרן/ית אוטובוס (100% משרה) 12/05/2022 26/05/2022
מכרז מס' מספר 25/22: דרוש/ה עובד/ת בכלבייה (100% משרה) 12/05/2022 26/05/2022
מכרז מס' מספר 33/22:מכרז פנימי - דרוש/ה מנהל/ת אדמיניסטרטיבי/ת לבית ספר תיכון הר-טוב(100% משרה) 12/05/2022 26/05/2022
משרה מספר 21/22: דרוש/ה מפקח/ת בוועדה לתכנון ובנייה (100% משרה) 28/04/2022 12/05/2022
משרה מספר 19/22: דרוש/ה מנהל/ת מרכז האומנויות יד חריף (100% משרה) 28/04/2022 12/05/2022
משרה מספר 20/22: דרוש/ה לבורנט/ית בבית הספר (100% משרה) 28/04/2022 12/05/2022
משרה מספר 24/22: דרוש/ה מפקח/ת מועצתי/ת (100% משרה) 28/04/2022 12/05/2022
משרה מספר 23/22: דרוש/ה רכז/ת GIS וארכיבאי/ת (100% משרה) 28/04/2022 12/05/2022
משרה מספר 22/22: דרוש/ה מידען/ית תכנונית (100% משרה) 28/04/2022 12/05/2022
משרה מספר 10/22: דרוש/ה מזכיר/ה מחלקת דת 50% 16/03/2022 31/03/2022
משרה מספר 17/22: דרוש/ה מנהל/ת מחלקת מערכות ביוב (100% משרה) 16/03/2022 31/03/2022
משרה מספר 18/22: דרוש/ה מפקח/ת רשותי/ת (100% משרה) 16/03/2022 31/03/2022
משרה מספר 12/22: דרוש/ה רכז/ת GIS וארכיבאי/ת (100% משרה) 16/03/2022 31/03/2022
משרה מספר 13/22: דרוש/ה עובד/ת משק ותחזוקה לאולמות ספורט (50% משרה) 16/03/2022 31/03/2022
משרה מספר 16/22: דרוש/ה עובד/ת משק ותחזוקה בתי הספר: קסם, מעיינות ונווה שלום 3 משרה (50% משרה) 16/03/2022 31/03/2022
משרה מספר 15/22: דרוש/ה עובד/ת משק ותחזוקה בית ספר נוף הרים איתנים 1 משרה (100% משרה) 16/03/2022 31/03/2022
משרה מספר 14/22: דרוש/ה מזכיר/ה מחלקת בטיחות בתעבורה (50% משרה) 16/03/2022 31/03/2022
מכרז מספר 4/22: דרוש/ה נהג/ת אוטובוס במועצה (100% משרה) – 3 משרות 03/02/2022 17/02/2022
מכרז מספר 6/22: דרוש/ה מנהל/ת התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 (100% משרה) 03/02/2022 17/02/2022
מכרז מספר 7/22: דרוש/ה עובד/ת אחזקה במחלקת ביוב (100% משרה) 03/02/2022 17/02/2022
קול קורא מספר 8/22: להגשת מועמדות לרב במושב לוזית במועצה אזורית מטה יהודה 03/02/2022 17/02/2022
מכרז מספר 9/22: דרוש/ה מידען/ית תכנונית (100% משרה) 03/02/2022 17/02/2022
מכרז מספר 5/22: דרוש/ה עובד/ת בכלבייה (100% משרה) 03/02/2022 17/02/2022
משרה מספר 72/21: דרוש/ה מפקח/ת בנייה (100% משרה) 02/01/2022 13/01/2022
משרה מספר 73/21: דרוש/ה מפקח/ת מועצתי/ת (100% משרה) 02/01/2022 13/01/2022
משרה מס' 70/2021: דרוש/ה עובד/ת משק ותחזוקה (אב בית) בית ספר קרוב (100% משרה) 08/12/2021 23/12/2021
משרה מס' 71/2021: דרוש/ה מזכיר/ה לביה"ס התיכון עין נקובה – עין ראפה (100% משרה) 08/12/2021 23/12/2021
מכרז מס' 63/2021 דרוש/ה מנהל/ת מערכות ביוב 21/10/2021 04/11/2021
מכרז מס' 64/2021 דרוש/ה עובד/ת אחזקה במחלקת ביוב 21/10/2021 04/11/2021
מכרז מס' 65/2021 דרוש/ה מפקח/ת מועצתי/ת 21/10/2021 04/11/2021
מכרז מס' 66/2021 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת הגיל הרך (חינוך קדם יסודי) 21/10/2021 04/11/2021
מכרז מס' 59/2021 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת הגיל הרך (חינוך קדם יסודי) 11/08/2021 26/08/2021
מכרז מס' 60/2021 דרוש/ה קצינ/ת ביקור סדיר 11/08/2021 26/08/2021
מכרז מס' 61/2021 דרוש/ה מידען/ית תכנוני/ת 11/08/2021 26/08/2021
מכרז מס' 62/2021 דרוש/ה מנהלן/ית לבית הספר עין נקובה עין ראפה 11/08/2021 26/08/2021
מכרז מס' 30/2021 דרוש/ה עובד/ת משק ותחזוקה (אב בית) בבתי ספר 05/08/2021 19/08/2021
מכרז מס' 40/2021 דרוש/ה נהג/ת אוטובוס במועצה (100% משרה) 05/08/2021 19/08/2021
מכרז מס' 49/2021 דרוש/ה דובר/ת המועצה (100% משרה) 05/08/2021 19/08/2021
מכרז מס' 50/2021 דרוש/ה מזכיר/ת בית ספר 05/08/2021 19/08/2021
מכרז מס' 52/2021 דרוש/ה רכז נוער עין נקובה 05/08/2021 19/08/2021
מכרז מס' 51/2021 דרוש/ה רכז/ת נוער עין ראפה 05/08/2021 19/08/2021
מכרז מס' 53/2020 דרוש/ה רכז/ת ספורט עין נקובה עין ראפה (75% משרה) 05/08/2021 19/08/2021
מכרז מס' 54/2021 דרוש/ה רכז/ת קהילה החברה הערבית 05/08/2021 19/08/2021
מכרז מס' 55/2021 דרוש/ה רכז/ת מועדוני נוער התוכנית הלאומית 360 05/08/2021 19/08/2021
מכרז מס' 56/2021 דרוש/ה רכז/ת תרבות 05/08/2021 19/08/2021
מכרז מס' 57/2021 דרוש/ה פסיכולוג/ית חינוכי/ת (75% משרה) 05/08/2021 19/08/2021
מכרז מס' 58/2021 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת נוער 05/08/2021 19/08/2021
דרוש/ה רכז/ת עוגן בתוכנית אתגרים – החברה הערבית )%07 משרה( 11//7/1 מספ 22/07/2021 05/08/2021
דרוש/ה נהג/ת אוטובוס במועצה (100% משרה ) 3 משרות מכרז מספר 20/0 22/07/2021 05/08/2021
דרוש/ה עובד/ת אחזקת מקלטים ( 100% משרה ) מספר 41/2021 22/07/2021 05/08/2021
דרוש/ה קב"ט מוס"ח ( קצין/ת בטחון מוסדות חינוך ) ( 100% משרה ) מספר 42/2021 22/07/2021 05/08/2021
דרוש/ה בודק/ת בקשות להיתר (100% משרה ) מספר 42/2021 22/07/2021 05/08/2021
דרוש/ה רכז/ת מגמת מחול במרכז האומנויות "יד חריף" ושלוחותיו (100% משרה ) 46/2021 22/07/2021 05/08/2021
דרוש/ה רכז/ת שלוחת חוגים ב"האלה" ( 100% משרה ) מספר 45/2021 22/07/2021 05/08/2021
דרוש/ה רכז/ת מעונות יום ומשפחתונים ( 50% משרה ) מספר 48/2021 22/07/2021 05/08/2021
דרוש/ה רכז/ת שלוחת חוגים ב"השחר" ו"עין הרים" ( 100 % משרה ) מספר 44/2021 22/07/2021 05/08/2021
דרוש/ה מזכיר/ה למרכז אומנויות ביד חריף ( 100 % משרה ) מספר 47/2021 22/07/2021 05/08/2021
מכרז מספר 26/2021: דרוש/ה מנהל/ת מחלקת נוער (100% משרה) 09/06/2021 24/06/2021
מכרז מספר 29/2021: דרוש/ה מזכיר/ה בביה"ס קרוב (50% משרה) 09/06/2021 24/06/2021
מכרז מספר 31/2021: דרוש/ה רכז/ת חיילים משוחררים (100% משרה) 09/06/2021 24/06/2021
מכרז מספר 35/2021: דרוש/ה מפקח/ת בוועדה לתכנון (100% משרה) 09/06/2021 24/06/2021
מכרז מספר 33/2021: דרוש/ה מנכ"ל צור הדסה (100% משרה) 09/06/2021 24/06/2021
מכרז מספר 34/2021: דרוש/ה מידען/ית תכנוני/ת (100% משרה) 09/06/2021 24/06/2021
מכרז מספר 30/2021: דרוש/ה עובד/ת משק ותחזוקה (אב בית) לבית הספר קסם (50% משרה) 09/06/2021 24/06/2021
מכרז מספר 32/2021: דרוש/ה רכז/ת מעורבות חברתית וקהילה להט"בית (100% משרה) 09/06/2021 24/06/2021
מכרז מספר 28/2021: דרוש/ה רכז/ת תחום בינוי (100% משרה) 09/06/2021 24/06/2021
מכרז מספר 37/2021: דרוש/ה רכז/ת מידע ותקשוב (100% משרה) 09/06/2021 24/06/2021
מכרז מספר 36/2021: עובד/ת אחזקת מוסדות חינוך (100% משרה) 09/06/2021 24/06/2021
משרה מספר 18/2021: דרוש/ה מנהלן/ית לביה"ס עין נקובה - עין ראפה (100% משרה) 30/05/2021 03/06/2021
משרה מספר 24/2021: דרוש/ה מנהל/ת מערכות ביוב (100% משרה) 30/05/2021 03/06/2021
משרה מספר 23/2021: דרוש/ה רכז/ת וועדות השמה ומזכיר/ת מחלקת פרט(100% משרה) 30/05/2021 03/06/2021
מכרז מס' 21/2021: דרוש/ה מזכיר/ת קונסבטוריון(100% משרה) 12/05/2021 24/05/2021
מכרז מס' 18/2021: דרוש/ה מנהלן/ית לביה"ס עין ראפה- עין נקובה (100% משרה) 12/05/2021 24/05/2021
מכרז מס' 22/2021: דרוש/ה נהג/ת אוטובוס במועצה (100% משרה) 09/05/2021 12/05/2021
מכרז מספר 17/2021: דרוש/ה מנהל/ת מרכז האומנויות יד חריף (100% משרה) 16/03/2021 23/03/2021
מכרז מספר 1/2021: דרוש/ה מנהל/ת מערכות ביוב (100% משרה) 16/03/2021 23/03/2021
מכרז מספר 9/2021: דרוש/ה רכז/ת וועדות השמה ומזכיר/ת מחלקת פרט(100% משרה) 16/03/2021 18/03/2021
מכרז מספר 7/2021: דרוש/ה מנהל/ת ספרייה אזורית (100% משרה) 15/03/2021 18/03/2021
מכרז מספר 11/2021: דרוש/ה נהג/ת משאית אשפה ומפעיל עגורן/אתת סוג ד' (100% משרה) 15/03/2021 18/03/2021
מכרז מספר 14/2021: דרוש/ה מפקח/ת בשירות הווטרינרי (100% משרה) 15/03/2021 18/03/2021
מכרז מספר 4/2021: דרוש/ה מזכיר/ה ביה"ס קסם (50% משרה) 15/03/2021 18/03/2021
מכרז מספר 16/2021: דרוש/ה מזכיר/ת אגף מידע ותקשוב (100% משרה) 15/03/2021 18/03/2021
מכרז מספר 5/2021: דרוש/ה עובד/ת משק ותחזוקה (אב בית) לבית הספר קסם (50% משרה) 15/03/2021 18/03/2021
מכרז מספר 15/2021: דרוש/ה רכז/ת עוגן בתוכנית אתגרים – החברה הערבית (100% משרה) 15/03/2021 18/03/2021
מכרז מספר 8/2021: דרוש/ה רכז/ת כח אדם חינוך (100% משרה) 15/03/2021 18/03/2021
מכרז מספר 10/2021: דרוש/ה עובד/ת אחזקת גני ילדים (100% משרה) 15/03/2021 18/03/2021
מכרז מספר 13/21: דרוש/ה מזכיר/ת השירות הווטרינרי (100% משרה) 15/03/2021 18/03/2021
משרה מספר 36/2020: דרוש/ה מידען/ית תכנוני (100% משרה) 21/01/2021 04/02/2021
משרה מספר 34/2020: דרוש/ה מפקח/ת בוועדה לתכנון ובנייה (100% משרה) 2 משרות 21/01/2021 04/02/2021
פרסום פומבי למכרזי כח – אדם: למכרזים 34/20 ו-36/20 21/01/2021 04/02/2021
דרוש/ה עובד/ת סוציאלי מרחבי / קהילתי במשרה מלאה 27/12/2020 27/01/2021
מכרז 33/2020 דרוש/ה רכז/ת תחבורה (100% משרה) 1 משרה 02/12/2020 03/12/2020
מכרז מס' 32/2020 דרוש/ה מזכיר/ה למרכז אומנויות ביד חריף (100% משרה) 29/11/2020 03/12/2020
מכרז מס' 35/2020 דרוש/ה מנהל/ת מרכז צעירים (100% משרה) 29/11/2020 03/12/2020
מכרז מס' 34/2020 דרוש/ה מפקח/ת בוועדה לתכנון ובנייה (100% משרה) 2 משרות 29/11/2020 03/12/2020
מכרז מס' 33/2020 דרוש/ה נהג/ת אוטובוס במועצה (100% משרה ) 2 משרות 29/11/2020 03/12/2020
דרושה מ"מ רכז/ת מתנדבים בהיקף של 50% משרה 24/11/2020 08/12/2020
מכרז מס' 29/2020: דרוש/ה מנהל/ת היחידה לקידום נוער 01/10/2020 12/10/2020
מכרז מס' 34/2020: דרוש/ה מפקח/ת בוועדה לתכנון ובנייה 01/10/2020 12/10/2020
פרסום פומבי למכרזי כח – אדם 27/08/2020 03/09/2020
מכרז מספר 33/2020 - דרוש/ה נהג אוטובוס במועצה (100% משרה) – 2 משרות 27/08/2020 03/09/2020
מכרז מספר 31/2020 - דרוש/ה עובד/ת משק ותחזוקה (50% משרה) 2 משרות 27/08/2020 03/09/2020
מכרז מספר 32/2020 - דרוש/ה עובד/ת משק ותחזוקה לבתי הספר (100% משרה) 2 משרות 27/08/2020 03/09/2020
מכרז מספר 30/2020 - דרוש/ה מדריך/ת מוגנות לבתי הספר התיכוניים ( 100% - 50% משרה) 10 משרות 27/08/2020 03/09/2020
מכרז מספר 8/2020 - דרוש/ה עובד/ת לקידום נוער בסיכון (50% משרה) 27/08/2020 03/09/2020
מכרז מספר 25/2020 - דרוש/ה רכז/ת ספורט נשים (100% משרה) 27/08/2020 03/09/2020
מכרז מספר 26/2020 - דרוש/ה רכז/ת ספורט (100% משרה) 27/08/2020 03/09/2020
מכרז מספר 12/2020 - דרוש/ה לבורנט/ית לביה"ס הר טוב(100% משרה) 27/08/2020 03/09/2020
מכרז מספר 06/2020 - דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת(100% משרה) 27/08/2020 03/09/2020
דרושים\ות תומכי הוראה\ עוזרי חינוך לבתי הספר היסודיים במטה יהודה לשנה"ל תשפ"א 17/08/2020 20/08/2020
מכרז מספר 24/2020: דרוש/ה מפקח/ת בוועדה לתכנון ובנייה (100% משרה) 25/06/2020 02/07/2020
דרוש/ה  מנהל/ת מחלקת הגיל הרך (חינוך קדם יסודי)  (100% משרה) מספר  23/2020 25/06/2020 02/07/2020
מכרז מספר 18/2020: דרוש/ה קב"ס/ית (100% משרה) 18/06/2020 25/06/2020
מכרז מספר 9/2020: דרוש/ה פקיד/ת גבייה לאירועים: ספורט, היכל התרבות ויד חריף (100% משרה) 18/06/2020 25/06/2020
מכרז מספר 04/2020: דרוש/ה מפקח/ת איכות הסביבה (100% משרה) 18/06/2020 25/06/2020
מכרז מספר 5/2020: דרוש/ה פסיכולוג/ית חינוכי/ת בשירות הפסיכולוגי חינוכי במועצה (50%-75% משרה) - 2 משרות 18/06/2020 25/06/2020
מכרז מספר 06/2020: דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת (100% משרה) 18/06/2020 25/06/2020
מכרז מספר 8/2020: דרוש/ה עובד/ת לקידום נוער בסיכון (50% משרה) 18/06/2020 25/06/2020
מכרז מספר 17/2020: דרוש/ה עובד/ת משק ותחזוקה בחווה החקלאית (100% משרה) 18/06/2020 25/06/2020
מכרז מספר 16/2020: דרוש/ה עובד/ת משק ותחזוקה (50% משרה) 18/06/2020 25/06/2020
מכרז מספר 03/2020: דרוש/ה מידען/ית תכנוני (100% משרה) - 2 משרות 18/06/2020 25/06/2020
מכרז מספר 14/2020: דרוש/ה מזכיר/ה בביה"ס (50% משרה) 18/06/2020 25/06/2020
מכרז מספר 13/2020: דרוש/ה מזכיר/ה בביה"ס (100% משרה) - 3 משרות 18/06/2020 25/06/2020
מכרז מספר 12/2020: דרוש/ה לבורנט/ית לביה"ס הר טוב (100% משרה) 18/06/2020 25/06/2020
מכרז מספר 20/2020: דרושה בלנית - מחלקת דת בצור הדסה (50% משרה) 18/06/2020 25/06/2020
מכרז מספר 21/2020: דרושה בלנית - מחלקת דת (33% משרה) - 4 משרות 18/06/2020 25/06/2020
מכרז מספר 15/2020: דרוש/ה עובד/ת משק ותחזוקה לבתי הספר (100% משרה) - 4 משרות 18/06/2020 25/06/2020
מנהל מחלקת חשמל 28/01/2020 06/02/2020
מפקח/ת תחבורה 28/01/2020 06/02/2020
רכז/ת מערכת שעות וכח אדם לתיכון הר טוב 30/10/2019 13/11/2019
מנהלת לשכת ראש מינהל חינוך 30/10/2019 13/11/2019
דרושים רפרנט/ית תגלית במחלקת הזמנות ועוזר/ת למנהל מחלקת הכספים 16/10/2019 16/11/2019
סטודנטית לגני ילדים 11/09/2019 11/10/2019
דרוש צוות לתכנית "ניצנים" בצור הדסה! 08/09/2019 08/10/2019
מדריכים בתחום הטיפול לפסיכולוגים/הדרכה/הסמכה להדרכה/עבודה מערכתית בשפ"ח 07/08/2019 07/10/2019
למרכז אמנויות יד חריף מ.א מטה יהודה דרושים רכזים לשלוש השלוחות - גיזו, עדולם, וההר 14/07/2019 17/07/2019
מכרז חיצוני: רכז תכנית "מנהיגות עולה למעורבות חברתית" 08/07/2019 18/07/2019
מכרז חיצוני: מנהל/ת בית ספר תיכון שש שנתי הר – טוב 04/06/2019 18/06/2019
מדריכים/ות בוגרים/ות לחודשי הקיץ 21/05/2019 06/06/2019
דרוש/ה רכזי/ות נוער ליישובי המועצה 16/05/2019 16/08/2019
מידען תכנוני 14/05/2019 28/05/2019
דרוש/ה ממלא/ת מקום למידען / בודק/ת בקשות להיתרי בנייה 17/03/2019 17/05/2019
דרושים אזרחים ותיקים בעלי ניסיון 17/03/2019 17/05/2019
מידען תכנוני 27/02/2019 14/03/2019
אחראי לאחזקת מבני ציבור וחינוך 27/02/2019 14/03/2019
דרושים מגשרים לצורך הרחבת המרכז לדיאלוג קהילתי וגישור מטה יהודה 12/11/2018 14/05/2019
מכרז חיצוני לרכז תכנית ניצנים רשותי בחצי משרה 19/07/2018 31/07/2018
אחראי משק ותחזוקה לבית ספר החווה החקלאית בצרעה ולבית ספר דרור בצור הדסה 12/07/2018 26/07/2018
מכרז חיצוני לאחראי משק ותחזוקה לבית ספר עין הרים 04/06/2018 18/06/2018
דרוש/ה מפעיל/ת ספרייה ניידת במועצה האזורית מטה יהודה 23/04/2018 23/05/2018
דרוש/ה נהג/ת למשאית הספרייה הניידת במועצה האזורית מטה יהודה 23/04/2018 23/05/2018
מכרז לתפקיד רכזי/ות נוער וקהילה 16/04/2018 16/05/2018
מכרז לתפקיד אחראי משק ותחזוקה לבית ספר מתתיהו 09/04/2018 09/05/2018
דרושים מתנדבים בבית שמש ומטה יהודה לפעמונים 09/04/2018 24/04/2018

חזור לדרושים כעת