מטה יהודה דלג >>
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

ארכיון חדשות

[18/04/2017] הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מתאר מקומית מס' 151-0072199 מק/601/ג קיבוץ נחשון הסדרת ייעודים


להורדת קובץ הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מתאר מקומית מס' 151-0072199 מק/601/ג קיבוץ נחשון הסדרת ייעודים לחץ כאן

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי