גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

ארכיון חדשות

[26/02/2017] אישור תכנית מספר 151-0371526 שינוי קווי בנין במגרשים 60 ו-61 באזור התעשייה הר-טוב א


חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965
מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר 151-0371526
שם התוכנית: שינוי קווי בניין במגרשים 60 ו-61 באזור תעשיה הר טוב א'

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965, בדבר אישור  תכנית מפורטת  מספר 151-0371526.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות מי/בת/ 350/ד'


השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: מטה יהודה

ישוב: אזור התעשייה הר-טוב א'


גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 29632    חלק מחלקה 2    מגרשים 60-61


עיקרי הוראות התכנית:
שינוי  קווי  בניין בתחום המגרשים.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 30/09/2016 ובילקוט פרסומים מספר 7357 ,עמוד 14,בתאריך 06/10/2016. 


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה מטה יהודה מרכז אזורי הר –טוב
ד.נ. שמשון טלפון 02-9900947/6 ובמשרדי לשכת התכנון המחוזית רח' שלומציון המלכה 1 ירושלים
טלפון : 02-6290200 
כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

 

ניב ויזל
מ"מ יו"ר ועדת המשנה
לתכנון ובניה

 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי