גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

ארכיון חדשות

[12/11/2016] הודעה בדבר אישור תכנית מספר 151-0192112 מושב נחם הסדרת גבולות ומגרשים מק/603/ד


לצפייה  בהודעה בדבר אישור שינוי תכנית מתאר מקומית מספר 151-0192112

שם התוכנית: מושב נחם הסדרת גבולות ומגרשים מי/מק/603/ד

לחצו כאן 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי