גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

ארכיון חדשות

[26/06/2016] הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 151-0072199


הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 151-0072199 מק/601/ג' קיבוץ נחשון הסדרה ע"י איחוד וחלוקה:

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי