גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

ארכיון חדשות

[22/06/2016] "הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מספר 151-0241281


הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מספר 151-0241281, מי/777/י שינוי גבולות בין מעבר ציבורי למשקים 12 ו-14

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי