מטה יהודה דלג >>
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

המחלקה לרישוי בנייה

אחראית על טיפול בבקשות להיתר בנייה וכן על מתן ייעוץ ומידע תכנוני למצב זכויות בנייה בהתאם לתוכניות מאושרות.

תחומי אחריות המחלקה:

 • מסירת מידע תכנוני בכתב ובעל פה.
 • שיפור ההשפעות הסביבתיות של הבנייה וקידום הבטיחות בבנייה.
 • הנחיית הציבור בדבר חוקי התכנון והבנייה השונים, התקנות והחיקוקים.
 • טיפול בפנייה למידע זכויות עד להוצאת היתר בנייה.

אנחנו מתחייבים !

 • לבדוק היטל השבחה. מבדיקת חבות ועד הסדרת אפשרות התשלום.
  מימוש: מכירה או היתר תוך 45 ימי עבודה להיתר בנייה, תוך 90 ימי עבודה לתוכנית בניין עיר (מותנה בהגשת כל האישורים הנדרשים).
 • לטפל בבקשה להיתר בנייה משלב הגשת הבקשה ועד דיון בוועדה תוך 60 ימי עבודה מיום השלמת תנאי הסף בוועדה.
 • למסור היתרי בנייה לאחר השלמת כל תנאי הוועדה תוך 14 ימי עבודה.
 • לטפל בפתיחת תיק בניין כולל תשלומים ופקדונות תוך 14 ימי עבודה.
 • להיענות לפנייה בנוגע לאגרות בנייה תוך 14 ימי עבודה.
 • לתת ייעוץ תכנוני בשעות קבל קהל, עד 15 דקות לכל פונה.
 • למסור מידע תכנוני בכתב תוך 30 ימי עבודה (כרוך בתשלום על פי חוק).

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר:

שם תפקיד טלפון נייד מייל
המחלקה לרישוי בנייה
ברכה פפויפר רישוי יזמים 02-9958635 bracha@m-yehuda.org.il
מורן נסים בודקת תכניות 02-9958923 052-7250923 moran@m-yehuda.org.il
אושרת אסולין בודקת תכניות Oshrat@m-yehuda.org.il
נטלי דהן מזכירת ועדה 02-9958825 natalio@m-yehuda.org.il
תקווה מרדכי פקידת ארכיב 02-9958621 052-7250621 tikva@m-yehuda.org.il
טל שפיר בודקת תכניות tals@m-yehuda.org.il

פקס: 02-9958640

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי