מטה יהודה דלג >>
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

מחלקת תכנון

אחראית על תכנון אזור מטה יהודה באמצעות הכנת תוכניות מתאר לכלל המועצה, תוך חשיבה תכנונית אסטרטגית על כיווני ההתפתחות והפיתוח בשנים הבאות.

תחומי אחריות המחלקה:

 • הכנת תוכנית אב למועצה וקידומה באמצעות תוכנית מתאר.
 • תכנון באמצעות שיתוף הציבור ושיתוף ועדי היישובים.
 • טיפול בתוכניות בניין עיר מפורטות וקידומן, תוך חשיבה תכנונית המתבססת על כיווני ההתפתחות והפיתוח בשנים הבאות.
 • ליווי וקידום תהליך תכנון לתוכניות מפורטות ביוזמת מושבים או יזמים.
 • ליווי וקידום תהליך רישוי להוצאת היתרי בנייה להרחבות ביישובים.

אנחנו מתחייבים !

 • לקיים פגישות עבודה בנושאי תכנון ומתן ייעוץ להליך הטיפול בתוכניות, תוך 30 יום ממועד הפנייה.
 • לטפל בתוכנית מתאר, מהליך התכנון ועד הליך האישור: תוכניות נקודתיות, פיצולי נחלה, שינוי קווי בניין, תוכנית איחוד וחלוקה, תוכניות מפורטות ליישובים.
 • לאחר מילוי כל התנאים, להביא תוכנית לדיון בוועדה לבניין ערים תוך 60 יום.
 • ליזום הכנת תוכניות לשיפור מערך זכויות הבנייה, על פי מדיניות המועצה.
 • לבצע התקשרויות לתכנון ביוזמת המועצה וללוות באופן שוטף את קידומן של התוכניות.
 • לנהל באופן שוטף פרויקטים ביוזמת המועצה ולדאוג לאישורם מול גופי ממשלה, מוסדות חיצוניים ומחלקות המועצה.

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר:

 

שם תפקיד טלפון נייד מייל
מחלקת תכנון (פקס: 02-9958640)
מיכל נברו אדלמן סגנית מהנדסת ומנהלת פרויקטים 02-9958988 052-7250988 michal_e@m-yehuda.org.il
עופר אליהו בודק תוכניות תב"ע 02-9958602 052-7250602 ofere@m-yehuda.org.il
יעל שלום מזכירת מח' תכנון ושמאות 02-9958987 052-7250987 yaels@m-yehuda.org.il
ברכה פפויפר רישוי פרויקטים 02-9958635 bracha@m-yehuda.org.il

טלפון מזכירות: 02-9958987 פקס: 02-9958640

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי