מטה יהודה דלג >>
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

פרוטוקולים

תדירות התכנסות ועדת המשנה לתכנוןובנייה הינה אחת לחודש. סדר יום מתפרסם מספר ימים טרם הוועדה.

תדירות התכנסות ועדת רשות הרישוי לרוב פעמיים בחודש. לנוחיותכם:

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי