מטה יהודה דלג >>
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

בקשה לפטור מהיתר

מידע אודות הרפורמה

   לקישור http://www.moin.gov.il/Subjects/BuildingReform/Pages/default.aspx

בקשה לפטור מהיתר בניה

   לקישור http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx על פי הנחיית משרד הפנים

כתובת דוא"ל לשליחת בקשת פטור מהיתר 

 
שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי