מטה יהודה דלג >>
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

אודות

הועדה יוזמת תוכניות לשיפור זכויות הבנייה ביישובים, לצד תכנון כולל לפיתוח אזורי בכל תחומי החיים.
הוועדה אחראית בפני התושב למתן שירותי ייעוץ לתכנון ואישור תוכניות במסגרת הזכויות המאושרות. כמו כן אחראית הוועדה על אכיפת הבנייה על פי תוכניות שאושרו ועל מיצוי הדין עם העוברים על החוק, על מנת להבטיח איכות חיים גבוהה לתושבי מטה יהודה.
צוות הו פועל להעמיד לרשות התושב את מלוא המידע. אנו שואפים לשיפור מתמיד בהנגשת האינפורמציה לתושב, לשימוש במדיה ממוחשבת לקיצור ופישוט תהליכים, ולקיצור זמן ההמתנה לתשובות מהוועדה.
צוות הוועדה מאמין כי עבודת צוות עקבית מביאה למנגנון יעיל ומתן שירות נעים ויציב לתושב.

השירות ניתן באמצעות:

  • מחלקת תכנון
  • המחלקה לרישוי בנייה
  • המחלקה לפיקוח

    קבלת קהל שני 16:00-8:30, חמישי 13:00-8:30

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר:

שם תפקיד טלפון כתובת דוא”ל
מיכל נאור ורניק מהנדסת המועצה

052-7250940

Michaln@m-yehuda.org.il

קרן ברינדר מנהלת לשכה 02-9958636  kerenb@m-yehuda.org.il

טלפון 02-9958636   /    פקס 02-9958640

 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי