מטה יהודה דלג >>
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

תוכניות מאושרות

בתחומי המועצה כ-600 תוכניות מאושרות מיובל השנים האחרון. על מנת לצפות בתשריטים ובתקנונים טרם הגעתכם לועדה מומלץ להכנס לאתר המנהל ולעיין בתב"ע. התמצאות באתר המנהל לרוב הינה לפי התמקדות בישוב.

 לכניסה לרשימת התוכניות באתר מקרקעין ישראל לחצו כאן

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי