מטה יהודה דלג >>
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

טפסים

 

רישוי

שם הטופס

סטאטוס

דו"ח תקינות למרחב מוגן/מקלט הורד
הצהרת אדריכל להתאמה לתב"ע הורד

טופס תנאי סף לבקשות -כללי

הורד

טופס תנאי סף לבקשות בקיבוץ 

הורד

טופס הצהרת מהנדס

הורד

טופס פטור מממ''ד-מקלט

הורד

טופס איכות הסביבה – בית מגורים

הורד

טופס איכות הסביבה – מיבנה ציבור

הורד

טופס איכות הסביבהלצורך פוטו וולטאים

הורד

טופס התחייבות למבקשי היתר בהרחבות

הורד

פרטי גומחת אשפה ומערכות בבניית בית חדש.

הורד

פיקוח

שם הטופס

סטאטוס

טופס ב' – לקבלת טופס 4 

הורד

טופס ג' – קבלת אחריות לביקורת 

הורד
 

 

 

 

  לממאגר הטפסים של הועדה לתכנון ובנייה לחצו כאן

 

 

 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי