גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

נהלי עבודה

שם הנוהל 

סטאטוס

נספחים (טפסים נלווים להורדה)

נוהל פיקוח על הבניה

הורד 

טופס ב' – לקבלת טופס 4 

טופס ג' – קבלת אחריות לביקורת

נוהל הגשת תכנית בינוי עיר 

בקרוב

 

נוהל השבחות

בקרוב

 

הנחיות מרחביות לאתר האינטרנט הורד  

 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי