גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

מהנדסת המועצה / ועדה

 

 

מהנדסת המועצה / הועדה
שם תפקיד טלפון נייד כתובת דוא”ל
מיכל נאור ורניק מהנדסת המועצה 02-9958940   Michaln@m-yehuda.org.il
ניסן גלבוע סגן מהנדסת לפרויקטים לאומיים ותאום תשתיות 02-9958810 052-7250810 nisan_g@m-yehuda.org.il
 מיכל נברו אדלמן   סגנית מהנדסת ומנהלת פרויקטים 02-9958988 052-7250988  michal_e@m-yehuda.org.il
קרן ברינדר מזכירת אגף 02-9958636 052-7250636  kerenb@m-yehuda.org.il

 

 

פקס: 02-9958640   /    קבלת קהל שני 16:00-8:30, חמישי 13:00-8:30

 


שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי